אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

איך לקבל פטנט תוך 3 חודשים

רישום פטנט בישראל הוא לרוב הליך ממושך, שאורך מספר שנים. אבל פרוצדורה חדשה יחסית, שרבים אינם יודעים על קיומה, מאפשרת לזרז את בחינת בקשה לפטנט, תוך פרק זמן קצר יחסית

איך לקבל פטנט תוך 3 חודשים

עו"ד גיתית אייאסוב


לא רבים יודעים זאת, אך בישראל קיים הליך שבמסגרתו ניתן לבחון בקשה לפטנט תוך מספר חודשים במקום מספר שנים. איך עושים זאת?
רישום פטנט בישראל הוא לרוב הליך ממושך, שאורך מספר שנים. אבל פרוצדורה חדשה יחסית, שרבים אינם יודעים על קיומה, מאפשרת לזרז את בחינת בקשה לפטנט, תוך פרק זמן קצר יחסית, שיכול להסתכם במספר חודשים ואפילו במספר ימים.
באילו נסיבות ניתן לקצר את הטיפול ברישום פטנט, מה צריך לעשות לצורך כך, ולמי כדאי לפנות - אלו הן חלק מהשאלות בהן נעסוק בכתבה זו. ראשית, נציג מספר מושגי יסוד בדיני פטנטים שיאפשרו להבין את הנושא:

מהו פטנט?

פטנט הוא בעלות בלעדית על המצאה (פתרון טכני לבעיה טכנית), שניתנת לפרק זמן קצוב של עד 20 שנה. פטנט מקנה בלעדיות על פעולות בעלות אופי מסחרי שניתן לעשות בהמצאה, כגון ייצור ההמצאה, שימוש בה, ומכירה לגורם אחר. עם זאת, מותר לעשות שימוש בהמצאה לצורך שכלול שלה.

על מה ניתן לקבל פטנט?

פטנט ניתן לקבל על מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי (כולל חקלאות). כדי לקבלו, ההמצאה צריכה להיות מועילה, שימושית וחדשה, וצריכה להיות בה התקדמות המצאתית. למה הכוונה? הפתרון הטכני, כלומר ההמצאה, צריך להיות כזה שאינו מובן מאליו לאיש מקצוע "ממוצע".
ראוי לציין, כי פטנט ניתן לקבל על הדרך להגיע למטרה, ולא על המטרה עצמה. כלומר, על הרעיון להפוך ברזל לזהב לא ניתן לרשום פטנט, אך על הדרך לעשות זאת בהחלט ניתן לקבל פטנט.

על מה לא ניתן לקבל פטנט?

לא ניתן לקבל פטנט על תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם (זאת לעומת מכשיר לטיפול רפואי). בנוסף, לא ניתן לקבל פטנט על זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, ועל שיטות לעשיית עסקים. בחלק מן המדינות לא ניתן לקבל פטנט על תוכנה. הסיבה לכך היא שיש הרואים בתוכנה מעין תהליך מחשבתי, ולא יעלה על הדעת להגביל את חופש המחשבה.

מהו התוקף של פטנט?

פטנט תקף רק במדינה שבה ניתן. על פי אמנת פריז, מרגע שהגשת פטנט במדינה מסוימת, ניתנת לך שנה להגישו במדינות נוספות. בשנה זו תינתן לך עדיפות מול מבקשים אחרים ברישום פטנט על אותה המצאה.
אם, לדוגמה, אדם הגיש בקשה לרישום פטנט על המצאה בישראל, וחודשיים אחר כך בארה"ב אדם אחר הגיש בקשה לפטנט על אותה המצאה, הישראלי, יהיה בעל עדיפות, שכן תאריך התחלת הליך בישראל ("תאריך הבכורה") קדם לאמריקאי.
בקשה בינלאומית לפטנט מכוח אמנה בשם PCT מקנה תוספת של 18 חודשים לאפשרות רישום הפטנט במדינות אחרות (מעבר ל-12 החודשים שהוזכרו). סין אף מעניקה חודשיים נוספים מעבר לכך.

מה כולל תהליך הענקת פטנט?

לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט, נעשית בחינה ע"י בוחן פטנטים במדינה שבה הוגשה הבקשה לפטנט. בדרך כלל, נערך מעין משא ומתן בין בעל ההמצאה לבין רשות הפטנטים במהלכו הוא יכול לשנות במעט את הגדרת המצאתו, וכאשר הצדדים מגיעים להסכמה, מוענקת לממציא תעודת פטנט. בתום קבלת הפטנט, יש לחדשו כל מספר שנים.

תוך כמה זמן ניתן לקבל פטנט?

רישום פטנט הוא תהליך ממושך שלרוב אורך מספר שנים. בישראל נמשך רישום פטנט בממוצע שלוש שנים ומעלה, ובארה"ב התהליך יכול להימשך בין שנתיים וחצי ל-3 שנים. אם מישהו עושה שימוש בפטנט לאחר הגשת הבקשה לרישומו (ובטרם ניתן הפטנט), לא ניתן לתבוע אותו על כך.
תרופת הפלא: בקשה לזירוז בחינת הפטנט
בדומה לרוב המדינות שבהן קיימת מערכת פטנטים מפותחת, קיימת בישראל פרוצדורה המאפשרת בחינה מזורזת של הבקשה לפטנט, והיא נקראת "בקשה על-אתר". הבקשה לזירוז בחינת הפטנט יכולה להיות מוגשת במקביל לבקשה לרישום שלו, ומרגע שהוגשה ניתן לקבל עליה בתוך 3 חודשים הסכמה לבחינה מזורזת של הבקשה לפטנט.

מה התנאים להגשת בקשה לזירוז בחינה של פטנט?

התנאים לזירוז שונים ממדינה למדינה. אלה העיקריים שבהם בישראל:

 • המצאה "ירוקה"- המצאה אשר צפויה לסייע לשפר את איכות הסביבה.
 • גילו המתקדם או מצבו הרפואי של מגיש הבקשה - אם קיים חשש להרעה במצבו הבריאותי של הממציא קיימת עילה לזירוז.
 • אדם אחר החליט לנצל את ההמצאה - אם מישהו מנסה לחקות את ההמצאה, זו עילה לזירוז.
 • חלף פרק זמן ניכר מהגשת הבקשה לפטנט – אם חלפו 5 שנים ממועד הגשת הבקשה לפטנט? יתאפשר זירוז.
 • טובת הציבור ונסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת- שתי עילות סל נוספות שמאפשרות לזרז פטנט.

לאחר הגשת הבקשה לזירוז, ניתן לקבל דו"ח בחינה תוך פרק זמן קצר.

בעניין זה יצוין, כי במקרה מסוים משרדה של הח"מ קיבל הסכמה להענקת פטנט בתוך 8 ימים בלבד מתאריך הבקשה לפטנט! מעבר לכך רק לאחרונה בקשה שאושרה לבחינה בהליך מזורז נבחנה תוך 12 ימים, מדובר בזמני שיא, שכן לרוב דו"ח בחינה ראשון ניתן בתוך מספר חודשים.

איך ניתן לזרז את רישום הפטנט גם מחוץ לישראל?

אמנה בשם PPH שעליה חתומות בין השאר ישראל, ארה"ב ואירופה, מאפשרת לזרז את הבחינה של בקשה לפטנט במדינה אחת על סמך פטנט שניתן במדינה אחרת. לעניין זה, גם הסכמה להעניק פטנט מספיקה. המשמעות: ניתן לקבל פטנט גם בארה"ב ואירופה בהליך מזורז בלי להמתין מספר שנים.

אסטרטגיה מומלצת לניהול תיק פטנטים

תחילה יש להגיש בקשה לרישום הפטנט בארץ, ובמקביל להגיש בקשת זירוז. עם קבלת הסכמה להענקת פטנט בישראל, כלומר כשיש כבר אינדיקציה שאפשר לקבל פטנט על ההמצאה ועוד לפני שתמה השנה מתאריך הבכורה, יש להגיש בקשה בינ"ל לפטנט, שמאריכה כאמור ב-18 חודשים את פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשות לפטנט במדינות נוספות (מעבר ל-12 החודשים הראשונים הניתנים מכוח אמנת פריז). לאחר מכן, יש להגיש בקשות לקבלת פטנט במדינות הרלוונטיות, לצד הגשה של בקשות זירוז.

טיפים חשובים לרישום פטנט

 • ראשית, חשוב לעבוד עם עורך פטנטים שיש איתו כימיה, ויוכל לממש את הפוטנציאל ברישום ההמצאה.
 • שנית, מומלץ לפנות למשרד של עורכי פטנטים מקצועיים ומנוסים, שמיומנים בין היתר בזירוז בטיפול בבקשות לרישום פטנטים.

יש להדגיש שתחום הפטנטים מורכב מאוד, ואין ברשימה זו בכדי למצות את הנושא. יתירה מזו, הדברים הוצגו בצורה פשטנית על מנת שלא לסבך את הקורא. לפיכך, אין רשימה זו יכולה להחליף יעוץ מקצועי.

קרא עוד  

בקשת המשך לפי הפרקטיקה האמריקאית

לאחרונה העלה משרד הפטנטים האמריקני הצעה לשינוי הפרקטיקה של בקשות ההמשך. הרשימה דנה בבקשות המשך, ובהשלכות שיהיו לשינוי המוצע.

בקשות המשך לפי הפרקטיקה האמריקנית
 

לאחרונה העלה משרד הפטנטים האמריקני הצעה לשינוי הפרקטיקה של בקשות ההמשך. הרשימה דנה בבקשות המשך, ובהשלכות שיהיו לשינוי המוצע.

מרגע שהוגשה בקשה לפטנט מתחיל לעבוד שעון חול. הוא יפסיק את פעולתו רק אחרי עשרים שנה, כאשר הפטנט שיתקבל, אם יתקבל, יאבד את תוקפו, או לפני כן, אם הממציא החליט לוותר על המשך המאבק לקבלת פטנט על המצאתו. עובדה זו היא שעומדת בבסיס חוקי הפטנטים במרבית מדינות העולם. מצד אחד הממציא (ליתר דיוק מבקש הבקשה לפטנט) רשאי להמשיך ולהתדיין עם רשויות הפטנטים גם לאחר שאלה דחו את בקשתו לקבל פטנט, אבל מצד שני שעון החול הולך ואוזל, ולפיכך גם הערך של הפטנט, אילו היה מתקבל, יורד. בסופו של דבר אחד מהצדדים מרים ידיים, או הבוחן או הממציא.

בארצות הברית הפרקטיקה שונה. בחינת בקשה לפטנט נעשית בסבבים כך שבכל סבב שני שלבים: השגות הבוחן, ותשובת הממציא. בשלב הראשון של הסבב הבוחן מנפיק דו"ח בחינה שבו הוא מפרט מדוע הוא מאשר או דוחה את הבקשה לפטנט. דו"ח זה נקרא בעגה המקצועית Official Action ויש המכנים זאת גם Office Action. בהנחה שהבקשה נדחתה, הממציא רשאי לנמק מדוע לדעתו הבקשה הינה פטנטבילית, וגם רשאי לתקן את התביעות או לבטל כמה מהן על מנת להתגבר על השגות דו"ח הבחינה. הוא גם יכול להוסיף תביעות חדשות.

הבוחן עשוי לקבל את השינויים ולהעניק פטנט על התביעות, או לדחות את כולן או מקצתן. דו"ח בחינה שבו הבוחן לא מקבל את נימוקי הממציא על השגות הדו"ח הראשון נקרא בעגה המקצועית Final Rejection. למרות שהדחייה היא "סופית", בכל זאת הממציא יכול להמשיך ולהתדיין עם הבוחן על ידי הגשת בקשת המשך. הוא יכול לצמצם את היקף התביעות, להעלות טיעונים חדשים, או אפילו לחזור על טיעוניו הקודמים, בדרך כלל עם הסבר יותר מפורט.

לפיכך אופן התנהלות הדיון בבקשה לפטנט בארה"ב הינו כדלקמן:      

בקשה ראשונה (כלומר סבב ראשון):
 • דו"ח בחינה
 • תשובת הממציא
 • דחייה סופית
 • תשובת הממציא
 • מענה הבוחן (ראה לעיל)
בקשת המשך (כלומר סבב שני):
 • דו"ח בחינה 
 • תשובת הממציא
 •  דחייה סופית
 • תשובת הממציא
 • מענה הבוחן (ראה לעיל)

 בקשת המשך (כלומר סבב שלישי):

 • דו"ח בחינה 
 • תשובת הממציא
 • דחייה סופית
 • תשובת הממציא
 • מענה הבוחן (ראה לעיל)

 וכו' וכו'.  כאמור, כל אחד מהסבבים הנוספים הנו בבחינת בקשת המשך.

על כל דו"ח בחינה, בין אם דו"ח ראשון ובין אם דחייה סופית, הממציא צריך להשיב תוך שישה חודשים מתאריך הדו"ח. לא השיב הממציא על דו"ח בחינה בתוך פרק זמן זה, הוא מאבד את זכותו לקבל פטנט. באם התשובה ניתנה בפרק זמן של למעלה משלושה חודשים מתאריך הדו"ח, עליו לשלם קנס שעולה וגדל ככל שמתארך הזמן בו הוגשה תגובת הממציא. כמו כן על כל בקשת המשך עליו לשלם אגרה שגובהה בערך כגובה אגרת הגשה בקשה לפטנט.

הרצף הנ"ל נפסק החל מרגע שהבקשה לפטנט נזנחה על ידי הממציא, כלומר הוא לא ענה על דו"ח בחינה בתוך שישה חודשים, או מרגע שהתקבל עליה פטנט והממציא לא הגיש בקשת המשך על אספקטים נוספים של הבקשה המקורית.

כל עוד הבקשה לפטנט תלויה ועומדת, לממציא עומדת הזכות להגיש בקשות המשך על היבטים נוספים של ההמצאה, כלומר להגיש בקשות לפטנט נוספות שנראות כמו הבקשה המקורית עם או בלי תיקונים, והתובעות תביעות אחרות מאלו שנתבעו. במקרה של תיקונים, אמנם תאריך הבכורה יישמר, אולם תאריך הבכורה של התיקונים יהיה מאותו יום בו נעשו ולא מתאריך הבכורה של הבקשה.

לאחרונה העלה משרד הפטנטים האמריקני הצעה לפיה תוגבל זכותו של הממציא להגיש בקשות המשך לשני סבבים בלבד. החל מהסבב השלישי יהיה עליו לנמק מדוע הוא מעוניין להמשיך ולדון בבקשה, ואפילו לשלם אגרה מיוחדת לעניין זה. והגרוע מכל הוא שההצעה לא כללה כל קריטריונים מנחים לפיהם אמור משרד הפטנטים להחליט האם לאשר בקשת המשך או לא, דבר המשאיר את הממציא כמעט חסר אונים.


מאת ראובן ברמן, עו"פ


קרא עוד  

חיפוש פטנטים

הכל על חיפוש פטנטים קיימים, סריקת פטנטים, חיפוש ידע קודם, סוגי חיפוש פטנטים, מנועי חיפוש פטנטים, חיפוש פטנטים חינם, חיפוש פטנטים באופן עצמאי

הרשימה הבאה מסכמת בקצרה את הנושא של חיפוש פטנטים וידע קודם. היא מתארת מהו חיפוש פטנטים ולמה הוא נדרש, היכן לבצע חיפוש פטנטים, כיצד מבצעים חיפוש פטנטים, מה מייחד את מנוע החיפוש של גוגל משאר המנועים לחיפוש פטנטים, ומהם הסוגים של חיפוש פטנטים.

חיפוש פטנטים – מה זה ולמה הוא נדרש

הקריטריון הבסיסי ביותר לקבלת פטנט עם המצאה הינו "קריטריון החידוש", כלומר האם ההמצאה הינה חדשה. לפיכך, לפני התחלת תהליך רישום פטנט על ההמצאה, כדאי לבדוק האם מישהו הקדים והמציא את אותה המצאה. אם אכן נמצא שמישהו הקדים והמציא את אותה המצאה, הרי שאין טעם להגיש עליה בקשה לפטנט.

מסמכי פטנטים הינם מקור טוב לצורך בדיקה האם ההמצאה היא חדש, שכן אם מישהו הקדים והמציא את אותה המצאה, יש סבירות גבוהה שהגיש בקשה לפטנט על ההמצאה שלו. אולם הפרסום אינו חייב להיות בצורה של פטנט, והוא יכול להיות כל חומר שראה אור לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט ("ידע קודם"). הפרסום ברבים יכול להיות הן בכתב והן באופן מקוון, הן במדינתו של הממציא והן בכל מדינה אחרת, הן בשפתו של הממציא והן בשפה אחרת, הן במראה והן בקול.

יחד עם זאת לחיפוש שנעשה במסמכי פטנטים (פטנטים רשומים ובקשות לפטנט) יש יתרון, והוא העובדה שפטנטים מתועדים במשרד פטנטים במדינה בה הם ניתנו, והתאריך הפטנט מופיע בכתב הפטנט, וזאת בניגוד למשל לדף אינטרנט. אבל, כאמור, ידע קודם אינו חייב להיות בצורה של פטנט.


מהי המצאה חדשה

החוק מגדיר המצאה חדשה כהמצאה שטרם התפרסמה ברבים ביום הגשת הבקשה לפטנט.

וכדאי לשים לב לנקודה מאוד חשובה - על מנת שפרסום יישלול מבעל המצאה את זכות הראשונים על המצאתו, עליו להיות בדרגת פירוט כזו שאיש מקצוע בתחום יוכל לבצע את ההמצאה על סמך הפרטים שנודעו ברבים. למשל, לא מספיק שבכתב עת כלשהו צוין שמאן דהוא הצליח להפוך נחושת לזהב, אלא שעל הפרסום לתאר את התהליך ברמת פירוט כזו שניתן יהיה לבצע את ההמצאה על סמך התיאור.

כפועל יוצא מכך, גם אם מישהו הקדים והמציא את אותה המצאה והוא מיישם אותה במפעל שלו, אם הוא לא מפרסם את הפרטים הטכניים של ההמצאה ברבים, הרי שבכל זאת היא נחשבת לחדשה.

עוד על הנושא:

חיפוש פטנטים – היכן

אם ההמצאה הינה מוצר, כדאי לחפש אם יש מוצר דומה. אם מישהו הקדים  והמציא את אותה המצאה, בהרבה מקרים ניתן לגלות זאת בחיפוש התמונות.


תמונות של מוצרים אפשר לחפש ב:

בעבר ממציא היה נאלץ לכתת את רגליו למשרדי הפטנטים על מנת לבדוק האם ההמצאה שהמציא הינה חדשה. אולם היום, כשבסיסי הנתונים של רשויות הפטנטים נגישים לציבור הרחב באמצעות האינטרנט, אפשר לבצע את החיפוש מבלי לצאת מהבית.

להלן רשימה של בסיסי חינמיים נתונים מקוונים של פטנטים:


חיפוש פטנטים – כיצד

הצורה הנפוצה של חיפוש במאגרי מידע היא על ידי שאילתות המורכבות ממילות מפתח ותנאים לוגיים.

את החיפוש אפשר למקד גם בתוך שדות של הפרסום. אחד השדות של מסמכי פטנט הוא התקציר (Abstract). התקציר מתאר את ההמצאה בקצרה, ולכן חיפוש בשדה של התקציר הוא יותר ממוקד לעומת חיפוש בכל הטקסט של מסמך הפטנט. יחד עם זאת יש לקחת בחשבון שהתיאור של ההמצאה שאנו מחפשים עשוי להימצא דווקא בחלק האחר של מסמך הפטנט, ולכן, אם החיפוש שנעשה בתקצירים העלה מספר דל של פרסומים, כדאי להרחיב את החיפוש אל יתר החלקים של מסמך הפטנט.

נתון חשוב נוסף שכדאי לתת עליו את הדעת הוא הסיווג של ההמצאה. למשרד הפטנטים האמריקני סיווג משלו, וכן גם למשרד הפטנטים האירופי. אבל יש סיווג שמופיע בכל מסמכי הפטנט בעולם והוא הסיווג הבינלאומי, הנקרא International Patent Classification, או בקיצור IPC. יש מנועי החיפוש שמאפשרים לתחום את החיפוש רק לסיווגים מסוימים. אפשר לנצל את הסיווג בצורה פשוטה ויעילה: תחילה מאתרים בין הפרסומים שעלו בחיפוש לפחות פרסום אחד רלוונטי. מאחר ובאותו פרסום מופיע גם הסיווג של ההמצאה, מבצעים חיפוש חוזר שבו מוסיפים תנאי נוסף - הסיווג.
 

למשל, אם מסמך הפטנט הרלוונטי שמצאנו הראה שהסיווג שלו הוא H04L 9/02, אזי מוסיפים בשאילתה את ההגבלה שהשדה של הסיווג הבינלאומי יכול להכיל רק את הערך H04L 9/02. יש לשים לב שבסיווג הבינלאומי הקטגוריה 9/02 H04L היא תת קטגוריה של H04L 9. לכן, אם החיפוש בקטגוריה 9/02 H04L לא העלה מספיק תוצאות, ניתן להרחיב את החיפוש לקטגוריה רחבה יותר, אפילו מבלי לרדת לבדוק את תוכן ההגדרה של הקטגוריה (כמו H04L 9). תמיד עדיף להשתמש בסיווג היותר כללי. חיפוש ממוקד אמנם יביא למספר תוצאות קטן יותר, אבל הוא עשוי להחטיא דווקא את מה שמחפשים.
 

פירוט לסיווג בינלאומי ניתן למצוא למשל באתר הבית של הארגון העולמי לקניין רוחני WIPO, בכתובת הבאה: סיווג בינלאומי


עוד על הנושא:


מנוע חיפוש הפטנטים של גוגל

 בין מנועי החיפוש של פטנטים, היוצא מן הכלל הוא אתר חיפוש הפטנטים של גוגל. מנוע חיפוש הפטנטים של גוגל הינו כלי מצוין מאחר והוא לוקח בחשבון מילים נרדפות, ולא רק את המילים וההטיות שהמשתמש רשם. כמו כן, מנוע חיפוש הפטנטים של גוגל משחרר את המשתמש מהצורך להזין משפט חיפוש המכיל תנאים לוגיים כגון AND ו- OR, סוגריים מקוננים וכן הלאה. למעשה אותו מנוע חיפוש שעשה מהפיכה באינטרנט נרתם על ידי גוגל לביצוע מהפיכה בחיפוש פטנטים, והתוצאה כמובן אדירה.

שנה וחצי של חוסר וודאות

נקודה נוספת המקשה על החיפוש היא העובדה שבקשות לפטנט רואות אור רק שנה וחצי לאחר הגשתן, וגם זה לא מקובל בכל מדינות העולם. ולכן גם אם החיפוש שנערך היה הקפדני ביותר, עדיין יש שנה וחצי של אי וודאות.
כל הגורמים שצוינו מסבירים מדוע כל כך קשה לקבל תשובה מהימנה האם ההמצאה חדשה על סמך חיפוש, והממציא צריך להיות מוכן להפתעות בעת הבחינה.
 

סוגי חיפוש פטנטים

הערכת פטנטביליות: זה החיפוש הבסיסי, ומטרתו למצוא פרסומים דומים, במטרה לבדוק האם ההמצאה אכן חדשה.

החופש לפעולה: לפני שמשקיעים בפיתוח מוצר חדש, יש טעם לבדוק האם כשיצא לציבור הרחב הוא עשוי להפר פטנטים קיימים.

שלילת פטנט: אחת הדרכים להתמודד עם הפרת פטנט היא להוכיח שההמצאה נשוא הפטנט לא הייתה חדשה ביום שבעל פטנט הגיש בקשה לפטנט על המצאתו. במקרה כזה בעל הפטנט קיבל את הפטנט שלו שלא בצדק, ואפשר לבקש את ביטולו.

איתור מפרים פוטנציאליים: מטרתו של החיפוש לאתר מפרים פוטנציאליים של פטנט, במטרה לבקש מהם דמי שימוש בהמצאה המוגנת בפטנט.

קרא עוד  

חיפוש פטנטים - המהפכה של גוגל

משגוגל החליטה ליישם את טכנולוגיית החיפוש גם בתחום הפטנטים, אפשר לומר שהתחום עבר מהפיכה. גוגל אינה עוד שחקן בשטח חיפוש פטנטים, אלא אחד השחקנים המובילים, ואולי אף השחקן הראשי.

מנוע החיפוש של גוגל עשה היסטוריה, ולא צריך להרחיב בנושא זה. ומשגוגל החליטה ליישם את טכנולוגיית החיפוש גם בתחום הפטנטים, אפשר לומר שהתחום עבר מהפיכה. גוגל אינה עוד שחקן בשטח חיפוש פטנטים, אלא אחד השחקנים המובילים, ואולי אף השחקן הראשי. יתרונו הגדול של מנוע חיפוש הפטנטים של גוגל על פני מאגרי פטנטים אחרים הינו בכך ששאילתת החיפוש לא צריכה לנקוב במילים הנרדפות, שכן נראה שמנוע החיפוש של גוגל לוקח בחשבון גם את המילים הנרדפות. יש בכך משום הקלה משמעותית למשתמש, בייחוד זה שאינו מומחה לחיפוש פטנטים. כמו כן, מנוע חיפוש הפטנטים של גוגל משחרר את המשתמש מהצורך להזין משפט חיפוש המכיל תנאים לוגיים כגון AND ו- OR, סוגריים מקוננים וכן הלאה.

מאחר וגוגל הינה מעצמה כלכלית, היא עושה את חיפוש הפטנטים כשירות לציבור ולכן אינה גובה תשלום עבור חיפוש פטנטים באתר שלה. יתירה מזו, בשעת כתיבת שורות אלה גוגל אפילו אינה מציגה פרסום בשולי הדף.

משגוגל נכנסה לתחום חיפוש הפטנטים, בשלב הראשון מנוע החיפוש של גוגל ביצע סריקה של מילות המפתח והמילים הנרדפות שלהן רק במשרד הפטנטים האמריקאי USPTO. אולם היום היריעה התרחבה, והחיפוש נעשה במאגרי פטנטים נוספים, כגון של מאגר הפטנטים משרד הפטנטים האירופי, ושל הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO).

כאמור, יתרונו הגדול של מנוע חיפוש הפטנטים של גוגל על פני מנועי חיפוש אחרים הינו בכך שעל פניו המשתמש לא חייב להגדיר את המילים הנרדפות,  שכן גוגל עושה את זה בשבילו.עוד על הנושא:

קרא עוד  

סוגי חיפוש פטנטים

חיפוש פטנטים יכול להיעשות למספר מטרות: הערכת פטנטביליות, חופש לפעולה, שלילת פטנט קיים, איתור מפרים פוטנציאליים, מעקב אחר פטנטים חדשים בתחום מסוים

סוגי חיפוש פטנטים

נהוג לחשוב שחיפוש פטנטים נועד רק למטרה אחת - לאתר האם ההמצאה היא חדשה. אלא שיש סוגי חיפוש פטנטים נוספים. הרשימה הבאה מפרטת את סוגי חיפוש הפטנטים המוכרים.


הערכת פטנטביליות

החיפוש הבסיסי ביותר, שכן ממציאים מעוניינים לדעת האם ההמצאה שלהם חדשה. כזכור, אחד המבחנים לקבלת פטנט הוא מבחן החידוש, כלומר האם הממציא היה הראשון להמציא את ההמצאה, או שהיה מי שקדם לו. בחיפוש כזה לא מספיק לחפש פטנטים זהים וקרובים, אלא צריך לחפש גם "ידע קודם", כלומר החיפוש צריך להתפרש אל מעבר למאגרי הפטנטים, אלא גם באתרי אינטרנט שאין להם קשר לפטנטים.

כמו כן, אסור לשכוח כי היותה של ההמצאה חדשה אינו מספיק על מנת לקבל פטנט. על מנת לקבל פטנט על המצאה להיות גם בעלת "התקדמות המצאתית", כלומר יש בה אותו ניצוץ המצאתי שמבדיל את ההמצאה מחידוש של "בעל מלאכה".


החופש לפעולה

כל מוצר עשוי להפר פטנטים.  עצם הידיעה אילו פטנטים קיימים בתחום מאפשרת בדרך כלל לתכנן את המוצר כך שלא יתנגש בפטנטים אלה. אפשרות אחרת היא להגדיל את מאגר הפטנטים של החברה, בין אם באמצעות הגשת בקשות חדשות לפטנט ובין אם באמצעות רכישת פטנטים קיימים, כך שיווצר "מאזן אימה" בין מאגר הפטנטים של החברה, לבין מאגר הפטנטים של המתחרים שלה. גם כאן באה לידי ביטוי המיומנות המיוחדת של עורך פטנטים, שכן רק עורך פטנטים הינו בעל הסמכה, ידע וניסיון להעריך נקודה זו.  


חיפוש לצורכי שלילת פטנט

חברה עשויה להיתבע על הפרת פטנטים של חברה אחרת. במקרה הזה עומדות לרשות החברה הנתבעת מספר ברירות, ואחת מהן הינה לנסות לבטל את הפטנט הנדון. הדרך הכי טובה לבטל פטנט הינה להראות שההמצאה לא היתה חדשה ביום שהוגשה עליה הבקשה לפטנט, או שלפחות נעדרה אותו ניצוץ המצאתי. גם כאן באה לידי ביטוי המיומנות המיוחדת של עורך הפטנטים, שכן רק עורך פטנטים הינו בעל הסמכה, ידע וניסיון להעריך נקודה זו. יש כמובן לציין שיש גם עורכי דין שמתמחים בתחום זה, והחוק מתיר לעורך דין לבצע את הפעולות שהוא מייחד לעורכי פטנטים.

אגב, כבר קרה שחברה תבעה חברה אחרת על הפרת פטנט, כשלמעשה הפטנט היה בתחום אחר... למזלה של החברה הנתבעת היא פנתה לעזרת עורך פטנטים, שהבהיר שלתביעה אין רגליים, ובכך חסך סכומים נכבדים מהחברה הנתבעת.


איתור מפרים פוטנציאליים

איתור מפרים פוטנציאליים הינו צעד חשוב, שכן אפשר להתריע בפני מי שעשוי למצוא עניין בהמצאה נשוא פטנט שהתקבל עוד לפני שהמפר הפוטנציאלי ביצע את ההפרה בפועל. אף אחד אינו שש למלחמה עם האחרים, ולכן התראה כזו עשויה למנוע מלחמה כזו.

ברם, יש חברות שמתפרנסות מתביעת מפירים.


מעקב אחר הפטנטים של מתחרים

באמצעות חיפוש זה ניתן לדעת מה הכיוון להתפתחות של המתחרים שלך, אילו מוצרים הם מפתחים, וכו'.


מעקב אחר הפטנטים בתחום מסוים

פטנט עולה פחות כאשר הוא בשלב הבחינה. לאחר שהפטנט מתקבל, ערכו בוודאי עולה. חברה המשקיעה באיתור בקשות לפטנט עוד בשלב הבחינה, עשויה למצוא "מציאות" ובמחיר שווה לכל נפש.

קרא עוד  

פטנטים - צעדים ראשונים

הרשימה מתמצתת את נושא הפטנטים לאנשים שזו ההיכרות הראשונה שלהם עם הנושא

מהו פטנט

על מנת לעודד את הציבור להמציא, החוק קבע צורה של בעלות על המצאות, והיא נקראת פטנט. מבחינה פורמאלית פטנט הינו מסמך שהמדינה מנפיקה, המעניק לבעל ההמצאה בלעדיות על המצאתו לתקופה מוגבלת של עד 20 שנים. הבלעדיות מאפשרת לבעל הפטנט למנוע מאחרים לעשות שימוש בהמצאה שלו ללא הסכמתו, להתיר את השימוש בהמצאה תמורת תשלום, וכו'. למעשה יש כאן מעין הסכם בין הממציא למדינה - הממציא מגלה את המצאתו לציבור, ואילו המדינה מעניקה לו בלעדיות על המצאתו לתקופה מוגבלת של 20 שנים מיום שהממציא הגיש בקשה לפטנט.

על אילו המצאות ניתן לרשום פטנט

פטנט ניתן לקבל על המצאות בתחום טכנולוגי, כולל חקלאות ורפואה. החוק אוסר על הענקת פטנטים על רעיונות אבסטרקטיים, שיטות לעשיית עסקים, תופעות טבע, ושיטות לטיפול בבני אדם. מאחר ויש הרואים בתוכנה רעיון אבסטרקטי ולא פתרון טכנולוגי, לעיתים יש קשיים בקבלת פטנטים על תוכנה.

מה התנאים לרישום פטנט

על מנת לקבל פטנט על המצאה, עליה לעמוד במספר תנאים. התנאי החשוב ביותר הינו החידוש, כלומר על ההמצאה להיות חדשה, וליתר דיוק המצאה שלא התפרסמה ברבים ביום הבקשה לפטנט. ויש לציין שאין זה חשוב אם ההמצאה התפרסמה בסינית או באנגלית, בישראל או ביפן. המטרה שמאחורי החוק הזה הינה לעודד את הציבור להמציא רעיונות חדשים. תנאי חשוב נוסף הינו ההתקדמות ההמצאתית, כלומר על מנת שהמצאה תוכל לקבל פטנט עליה להיות בעלת ניצוץ המצאתי, וזאת להבדיל מתכונה זניחה כגון הוספת בורג למכשיר מוכר, שינוי צבע המכשיר, וכו'.

מה התהליך לרישום פטנט

לצורך קבלת פטנט יש להגיש בקשה לפטנט לרשות הפטנטים במדינה בה מעוניינים לקבל בלעדיות על ההמצאה. בישראל הרשות המטפלת בבחינת בקשות לפטנט הינה רשות הפטנטים היושבת בירושלים. בקשה לפטנט צריכה להיות ערוכה לפי פורמט שהתגבש במשך מאות שנים. אחד הפרקים של הבקשה לפטנט הינו פרק התביעות, שבו ההמצאה מוגדרת בצורה משפטית. לאחר הגשת הבקשה לפטנט נערך מעין משא ומתן בין בעל ההמצאה לרשות הפטנטים במטרה לנסח את התביעות כך שיעמדו בדרישות החוק.

באילו מדינות הפטנט תקף

פטנט תקף רק במדינה בה הוא ניתן. למשל, פטנט ישראלי לא יהיה תקף בארה"ב. אם מעוניינים לקבל פטנט גם בארה"ב, יש צורך להגיש בקשה לפטנט גם בארה"ב. יש לזכור שמדינה אחת לא חייבת להעניק פטנט על המצאה שקיבלה פטנט במדינה אחרת. יוצא מן הכלל הזה הינן אמנות אזוריות כגון אמנת הפטנטים האירופית. לפי אמנה זו פטנט שהתקבל במשרד הפטנטים האירופי ניתן להחלה על מדינות אירופיות נוספות שחתומות על אמנת הפטנטים האירופית. לפיכך, יש לתכנן את אסטרטגית רישום הפטנטים על ההמצאה במדינות נוספות תוך התחשבות בהוצאות.

אמנות לענייני פטנטים

היחסים בין שתי מדינות בכל הנוגע לפטנטים מוסדרים באמצעות אמנות. האמנה המוכרת ביותר הינה אמנת פאריס שכמעט כל מדינות העולם חתומות עליה. האמנה מאפשרת להגיש בקשה לפטנט במדינות נוספות בתוך שנה מתאריך הגשת הבקשה הראשונה לפטנט תוך כדי שמירת זכות הראשונים על ההמצאה. אמנה מוכרת נוספת היא אמנת ה-PCT המאפשרת להאריך התקופה של 12 החודשים של אמנת פאריס בעוד שנה וחצי. כל המדיניות החשובות מבחינה כלכלית חתומות על שתי האמנות האלה, מלבד טייוואן.

מגבלת הזמן

מאחר וחוקי הפטנטים בעולם יוצאים מתוך הנחה שהענקת פטנט על המצאה מגבילה את הציבור בשימוש בהמצאה, כל הפעולות הכרוכות בנושא מוגבלות בזמן. אי עמידה בזמנים שנקבעו לכל פעולה עשויה לגרום לאיבוד הזכויות על הפטנט (או הבקשה לפטנט במקרה שההליכים לקבלת פטנט עדיין לא הגיעו לידי סיום). לדוגמא, אי תשלום אגרה במועד שקבע החוק עשויה להביא לזניחת התיק על ידי רשות הפטנטים בה מתנהל התיק.

עוד על הנושא

קרא עוד  

פטנטיפ - מספר טיפים בנושאי פטנטים

פטנטיפ - טיפים בנושאי פטנטים

פטנטיפ - מספר טיפים בנושאי פטנטים
 

על עורכי פטנטים

"היזהרו ממאכערים שרושמים פטנטים - עלול להיגרם לכם נזק בלתי הפיך". נורית רוט, דה-מרקר. קישורית.

כשבוחנים משרד לעריכת פטנטים, כדאי לבדוק:

 • האם רישום פטנטים הינו העיסוק היחיד או העיקרי של המשרד או שמא מדובר בעיסוק צדדי?
  האם אתר האינטרנט של המשרד מפרט מי האנשים העומדים מאחורי המשרד?
 • האם עובדי המשרד מחזיקים ברישיון לעריכת פטנטים או מומחים מטעם עצמם?
 • האם עובדי המשרד בעלי רישיון ישראלי או של מדינה אחרת?
 • מה הניסיון של עורכי הפטנטים של המשרד? בתחום הפטנטים לניסיון יש חשיבות עליונה.
 • האם מדובר בעורכי פטנטים או עורכי דין? עורך פטנטים עובר התמחות של שנתיים בתחום הספציפי של פטנטים, בעוד שעורך דין מתמחה שנה בלבד, ולאו דווקא בתחום הפטנטים.
 • כיצד נראה המשרד? כמו מחסן או כמו משרד? צורתו האסתטית של המשרד עשויה להעיד על התייחסות אנשי המשרד למקצוע שלהם.
 • יש לזכור כי הגשת בקשה לפטנט היא רק השלב הראשון בתהליך הפטנט. לאחר הגשת הבקשה לפטנט, למשרד יש הרבה עבודה שהממציא אינו רואה, כולל תזכורות, מעקב תקופתי, ייעוץ ללקוח, תיעוד כל פעולה בתיק, וכן הלאה. כל זה אמור להיות מגולם בסכום שלקוח משלם למשרד. אם המחירים שהמשרד גובה נמוך באופן מוגזם, זה אומר דרשני.
 • לרוב, משרדים לעריכת פטנטים דורשים שתשלום שכר הטרחה שלהם יתבצע מראש. הסיבה לכך הינה שעקב הכמות הגבוהה של המנהלה המלווה ניהול משרד לעורכי פטנטים, בעלי המשרד רוצים לחסוך לעצמם את הרדיפה אחר הלקוח כאשר הוא לא עומד בהתחיבויותיו הכספיות.
 • נוהגים לומר שפטנט ה"קליק היחיד" של "אמאזון" הוא תעודת עניות למשרד הפטנטים האמריקני. אבל האמת היא שפטנט "הקליק היחיד" הינו תעודת כבוד לעורך הפטנטים שהשיג אותו. כי מאוד קל לקבל פטנט על המצאה גאונית, אבל לקבל פטנט על המצאה טריוויאלית.

על פטנטים

 • פטנט ניתן על הצגת פתרון לבעיה ולא על הצגת הבעיה. 
 • ניתן לקבל פטנט תוך מספר חודשים. עובדה - אנחנו קבלנו הסכמה להענקת פטנט תוך שבעה ימי עבודה מתאריך רישום הפטנט.
 •  הוא יותר כלי התקפי מאשר כלי הגנתי, כי פטנט נותן לבעליו זכות בלעדית לשימוש בהמצאה, ואת הבלעדיות הוא יכול לנצל נגד השחקנים האחרים בשוק בו הוא פועל. לא בכדי יש הכוללים את המילה מונופול בהגדרת המושג פטנט.
 • גם אם המוצר שלך מוגן בפטנטים מכל היבט שאפשר לחשוב עליו, אין זה מבטיח שהמוצר הזה לא מפר פטנטים אחרים.
 •  אינה להראות לעולם עד כמה הממציא חכם, וגם לא להוות תחליף למאמר אקדמי. המטרה של פטנט היא להעניק לממציא זכויות קנייניות על המצאה.
 • על מנת שפטנט יהיה אפקטיבי עליו להיות מספיק רחב על מנת לכסות מקרים שהממציא אפילו לא חשב עליהם, ועליו להיות מכוון אל השחקנים בשוק בו הממציא פועל, על מנת שיעניק לך יתרון על פניהם.
 • עובדה ידועה היא שרוב הפטנטים שמתקבלים הינם על המצאות הרחוקות מלהיות מהפכניות כמו הנורה של אדיסון או הטלפון של גרהאם בל. המסקנה המתבקשת מכך היא שבמציאות של ימינו התפקיד שממלא עורך הפטנטים בהשגת פטנט הינו מכריע.
 • יש חברות בעלות פורטפוליו מרשים של פטנטים, אבל דל מבחינת ההיקף, ויש חברות בעלות פורטפוליו דל של פטנטים, אבל מרשים מבחינת ההיקף.
 • אם ההמצאה שלך מקדימה את זמנה - אפשר להשיג פטנט עבורה במחיר מצחיק.
 • טייוואן אינה חתומה על אמנת פאריס וגם לא על אמנת ה- PCT. לכן אם טייוואן נמצאת במוקד העסקים שלך, כדאי לך להגיש בה בקשה לפטנט על המצאה מסויימת בד בבד עם הגשת בקשת הפטנט הראשונה על אותה המצאה במדינה אחרת, שכן זכות הבכורה עשויה שלא להישמר בטייוואן. מכל מקום, בדוק נושא זה עם עורך הפטנטים שלך, כי החוקים משתנים מדי פעם, גם בטייוואן.
 • לפני שממהרים לדווח לכל העולם ואשתו על קיבול הפטנט (כלומר הסכמת רשות הפטנטים להעניק פטנט), יש לקחת בחשבון שיש מדינות שבהן לציבור יש זכות לערער על קבלת הפטנט במשך תקופה מסויימת מתאריך קבלתו. ישראל היא אחת מהן.
 • כדאי לעקוב באופן קבוע אחר הפטנטים שמקבלים המתחרים שלך על מנת שלא להחמיץ את המועד בו תוכל להגיש ערעור על קבלתם.
 • חיפוש פטנטים וידע קודם אינו מדע מדויק, ולכן גם אם נעשה סקר פטנטים קפדני, מקיף ומעמיק, עדיין אין זה אומר שכל הפרסומים הרלוונטיים אכן נמצאו. יתירה מזו, בקשות לפטנטים מתפרסמות רק לאחר שנה וחצי מיום הגשתן, ולכן לא יוכלו לעלות בסקר הפטנטים שנעשה, אבל בעת הבחינה הן עשויות להילקח בחשבון.
 • חיפוש פטנטים, ולו יהה קפדני, מקיף ומעמיק, לעולם לא יוכל לתת תשובה מלאה לשאלה האם המצאה היא פטנטבילית, שכן גם אם בחיפוש עלו כל הפרסומים הרלוונטיים, הרי שיש בזה מענה רק לשאלת החידוש, אבל לא לשאלת ההתקדמות ההמצאתית.
 • אין די במצבת פטנטים חזקה רק במדינה הנמצאת בפוקוס העיסקי של חברה. כדאי שתהיה מצבת פטנטים חזקה גם במדינה בה מתקיימת פעילות המחקר והפיתוח שלה.
 • הפרק החשוב בפטנט הינו פרק התביעות שכן הוא מגדיר את היקף הבעלות על ההמצאה


אתר האינטרנט About מחלק מספר טיפים כיצד לבחור עורך פטנטים     

 • בחר עורך פטנטים שהוא גם מהנדס. שתי המיומנויות (משפטית והנדסית) דרושות לבניית מסמך פטנט טוב.
  בחר בעורך פטנטים שהרקע ההנדסי שלו שייך לשטח ההמצאה. יש ארבעה סוגי מהנדסים: בתחום המכניקה, בתחום הכימיה, בתחום האלקטרוניקה, ובתחום מדעי המחשב.
 • שאל את עורך הפטנטים מה תחום התמחותו ההנדסית, מה הוותק שלו בענייני פטנטים, כמה מפרטים לפטנט כתב, ועל אילו המצאות.
 • בחר רק עורך פטנטים שיכול לתת לך תשובה מה תהיה העלות הכוללת של העבודה. לצורך זה עליך לפרט לעורך הפטנטים את ההמצאה שלך. שאל מה תנאי התשלום.
 • בחר רק עורך פטנטים שיכול לתת לך תשובה מה תהיה העלות הכוללת של העבודה. לצורך זה עליך לפרט לעורך הפטנטים את ההמצאה שלך. שאל מה תנאי התשלום.
 •  למד על נושא הפטנטים ככל שתוכל, כי זה יקל עליך את העבודה עם עורך הפטנטים שלך.
 • אתה יכול להעסיק סוכן פטנטים במקום עורך פטנטים, אבל דע שסוכן פטנטים לא יוכל לייצג אותך בענייני הפרה. (יש להעיר שבארה"ב קיים הבדל בין עורך פטנטים לסוכן פטנטים. בעוד שעורך פטנטים צריך להיות בעל רקע משפטי, סוכן פטנטים צריך להיות בעל רקע הנדסי.קרא עוד  

תומס אלווה אדיסון - גדול הממציאים

תומס אלווה אדיסון, גדול הממציאים. באתר אדיסון עורכי פטנטים בע"מ

תומס אלווה אדיסון - גדול הממציאים

תומס אלווה אדיסון נחשב לגדול הממציאים, ובצדק. על שמו רשומים 1093 פטנטים אמריקניים ועוד פטנטים רבים במדינות אחרות. בין המצאותיו הנורה החשמלית, הפונוגרף, הטלפון הדו-כיווני, ועוד המצאות רבות ששינו את פני העולם. 

סיפורה של הנורה החשמלית

למרות שהניסיון המוצלח הראשון עם הנורה החשמלית היה בשנת 1879, המסע החל קודם כאשר ממציא בשם סיר האמפרי דייבי גילה בשנת 1811 כי קשת חשמל בין שני קטבים מפיקה אור. שלושים שנה מאוחר יותר הותקנו בכיכר הקונקורד בפאריס אורות קשת. אלא שהרעיון התגלה כלא יעיל שכן האור שהופק נמוג מהר מדי. 

השלב הבא היה חוט הלהט, הידוע כאפקט ג'ואל על שם ג'יימס פרסקוט ג'ואל. אפקט ג'ואל אומר שזרם חשמל העובר דרך מוליך בעל התנגדות, יתלהט באור לבן עם אנרגיית חום ההופכת לאנרגיית אור. שני מכשולים עמדו בפני פריצת הדרך - סוג המוליך וכיצד להכניסו למיכל חסר חמצן, שכן החמצן גורם לחוט הלהט להישרף.  

התחנה הבאה היתה של ממציא בשם סוואן שבנה נורה חשמלית, אך לא ידע כיצד לשמור על ריק בתוכה.

התחנה הבאה היתה של תומס אדיסון, שהצליח לפתור את הבעיה. בתאריך 21/10/1879 הוא הצליח לבנות נורה שדלקה 40 שעות רצופות. שנה מאוחר יותר, בסוף 1880, הוא הצליח לייצר נורה שדלקה 1500 שעות.

סיפורו של הפונוגרף (גרמופון)

שני ממציאים ניסו במקביל, אבל כל אחד בנפרד, לייצר מכשיר המסוגל להשמיע צלילים: צ'רלס קרוס הצרפתי ותומס אדיסון האמריקני. המכשיר של קרוס הוצג באפריל של שנת 1877. הן ההמצאה של קרוס והן ההמצאה של אדיסון היו מבוססות על מדיה בצורת צילינדר מחורץ, ונגן מדיה הכולל מחט המונחת על החריצים. תוך כדי סיבוב הצילינדר המחט רוטטת ומשמיעה קול. לא ידוע אם המכשיר של קרוס עבד, אולם בתאריך 6 בדצמבר אותה שנה עשה תומס אדיסון היסטוריה כאשר הקליט את עצמו מדקלם את שיר הילדים Mary had a little lamb.

ההקלטה המקורית אבדה, אך בשנת 1927 שיחזר תומס אדיסון בקולו את הרגע ההיסטורי, וכך זה נשמע:

על המצאת הפונוגרף הוא קיבל פטנט אמריקאי מספר 227,679 US ב- 18/05/1880. ניתן להוריד את מסמך הפטנט באתר האינטרנט הבא: www.pat2pdf.org.
התחנה הבאה היתה בשנת 1887, כאשר ממציא אמריקני בשם אמיל ברלינר המציא את התקליט השטוח כתחליף לצילינדר. נגן התקליטים נקרא גרמופון, ובצורתו המודרנית פטיפון. הפטיפון החזיק מעמד עד לשנות השמונים של המאה הקודמת, כאשר הוחלף בטכנולוגיה דיגיטאלית.

הוקרה

חברת אדיסון עורכי פטנטים בע"מ אימצה את שמו של גדול הממציאים תומס אלווה אדיסון בהוקירה את תרומתו לחברה האנושית.
 

קרא עוד