מילון מונחי פטנט

סעיף 17(ג) לחוק image
סעיף 17(ג) לחוק

 סעיף 17 לחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967 מפרט את הדרכים לקיבול בקשה לפטנט.

סעיף 17(ג) קובע שמותר לבוחן להעניק פטנט בישראל על סמך פטנט שהתקבל במדינה אחרת, מתוך רשימה של מדינות שהרשם קבע.
הסעיף מפרט מספר תנאים להסכמת רשות הפטנטים להחיל בישראל פטנט שהתקבל במקום אחר, והחשוב ביניהם הוא שהתביעות בבקשה הישראלית יהיו זהות בעיקרן לתביעות הפטנט המקביל שהתקבל באחת המדינות שקבע הרשם, ולא תובעות מעבר לכך.

נכון לרגע כתיבת שורות אלו המדינות עליהן חל סעיף 17(ג) הן: אוסטריה, אוסטרליה, אנגליה, ארה"ב, גרמניה, דנמרק, רוסיה, יפאן, משרד הפטנטים האירופי, נורווגיה, קנדה, ושוודיה. הרשימה משתנה מדי פעם.