Large entity image
Large entity

Large entity הינו סטטוס של מגיש בקשה לפטנט אמריקאי, בו מבקשה הבקשה לפטנט משלם את מלוא האגרות של משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO).

תנאי בסיסי על מנת לקבל מעמד של Large entity הינו שעל מבקש בקשה לפטנט להיות מעסיק 500 עובדים ומעלה במשרה מלאה או חלקית.

קרא עוד על הנושא