הפרה תורמת image
הפרת פטנט פירושו ביצוע כל חלקי ההמצאה כמוגדר בתביעה בלתי תלויה (תביעה 1 הינה לרוב בלתי תלויה). הבה נניח שהמצאה המוגנת בפטנט מורכבת משני חלקים. ונניח שיצרן א' מייצר רק את החלק הראשון, ויצרן ב' מייצר רק את החלק השני. האם הם מפרים את הפטנט, שהרי?

לכאורה לא, כי אף אחד מהיצרנים לא מבצע את כל חלקי ההמצאה, אלא רק חלקים ממנה. אבל, אם אחד החלקים חסר תועלת ללא החלק ההאחר, מי שמייצר את אותו חלק תורם להפרה של הפטנט.

זה נקרא "הפרה תורמת".