מילון מונחי פטנט

המצאת שירות image
המצאת שירות

לפי חוק הפטנטים התשכ"ז - 1967, המצאת שירות היא המצאה של עובד שהגיע אליה עקב שירותו ובתקופת שירותו. בהיעדר הסכם בין העובד למעביד בדבר הבעלות על המצאות שירות, הבעלות על המצאת שירות תהיה של המעביד. הוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים שממונה על-ידי שר המשפטים מכוחו של סעיף 109 לחוק הפטנטים, קבעה שעובד זכאי לקבל פיצויים על המצאת שירות, גם אם לא היה הסכם לעניין זה.

עוד על הנושא: