מילון מונחי פטנט

רישיון ניצול של פטנט image
רישיון ניצול של פטנט

רישיון לניצול פטנט הינו היתר שניתן על ידי בעל פטנט לגוף אחר לעשות שימוש מסחרי בהמצאה המוגנת בפטנט.

חוק הפטנטים התש"ז - 1967 מבדיל בין שני סוגי רישיונות: רישיון יחודי ורישיון לא יחודי.

להלן לשון החוק:

רשיון יחודי
85. רשיון יחודי בפטנט מעניק לבעליו זכות יחודית לפעול לפי סעיף 49 כאילו היה הוא בעל הפטנט ואוסר על בעל הפטנט לנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט.

רשיון לא יחודי
86. רשיון לא יחודי בפטנט מעניק זכות לנצל את האמצאה נושא הפטנט בהיקף ולפי התנאים שנקבעו ברשיון.כלומר בעוד שרישיון יחודי מעניק לבעליו זכויות יחודיות כאילו הוא בעל הפטנט, הרי שרישיון לא יחודי פירושו מתן היתר למאן דהוא לעשות שימוש בהמצאה המוגנת בפטנט. כמובן שבעל הפטנט או הרישיון היחודי רשאים לגבות תשלום תמורת הענקת רישיון לא יחודי.