איך לקבל פטנט תוך 3 חודשים

עו"ד גיתית אייאסוב


לא רבים יודעים זאת, אך בישראל קיים הליך שבמסגרתו ניתן לבחון בקשה לפטנט תוך מספר חודשים במקום מספר שנים. איך עושים זאת?
רישום פטנט בישראל הוא לרוב הליך ממושך, שאורך מספר שנים. אבל פרוצדורה חדשה יחסית, שרבים אינם יודעים על קיומה, מאפשרת לזרז את בחינת בקשה לפטנט, תוך פרק זמן קצר יחסית, שיכול להסתכם במספר חודשים ואפילו במספר ימים.
באילו נסיבות ניתן לקצר את הטיפול ברישום פטנט, מה צריך לעשות לצורך כך, ולמי כדאי לפנות - אלו הן חלק מהשאלות בהן נעסוק בכתבה זו. ראשית, נציג מספר מושגי יסוד בדיני פטנטים שיאפשרו להבין את הנושא:

מהו פטנט?

פטנט הוא בעלות בלעדית על המצאה (פתרון טכני לבעיה טכנית), שניתנת לפרק זמן קצוב של עד 20 שנה. פטנט מקנה בלעדיות על פעולות בעלות אופי מסחרי שניתן לעשות בהמצאה, כגון ייצור ההמצאה, שימוש בה, ומכירה לגורם אחר. עם זאת, מותר לעשות שימוש בהמצאה לצורך שכלול שלה.

על מה ניתן לקבל פטנט?

פטנט ניתן לקבל על מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי (כולל חקלאות). כדי לקבלו, ההמצאה צריכה להיות מועילה, שימושית וחדשה, וצריכה להיות בה התקדמות המצאתית. למה הכוונה? הפתרון הטכני, כלומר ההמצאה, צריך להיות כזה שאינו מובן מאליו לאיש מקצוע "ממוצע".
ראוי לציין, כי פטנט ניתן לקבל על הדרך להגיע למטרה, ולא על המטרה עצמה. כלומר, על הרעיון להפוך ברזל לזהב לא ניתן לרשום פטנט, אך על הדרך לעשות זאת בהחלט ניתן לקבל פטנט.

על מה לא ניתן לקבל פטנט?

לא ניתן לקבל פטנט על תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם (זאת לעומת מכשיר לטיפול רפואי). בנוסף, לא ניתן לקבל פטנט על זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, ועל שיטות לעשיית עסקים. בחלק מן המדינות לא ניתן לקבל פטנט על תוכנה. הסיבה לכך היא שיש הרואים בתוכנה מעין תהליך מחשבתי, ולא יעלה על הדעת להגביל את חופש המחשבה.

מהו התוקף של פטנט?

פטנט תקף רק במדינה שבה ניתן. על פי אמנת פריז, מרגע שהגשת פטנט במדינה מסוימת, ניתנת לך שנה להגישו במדינות נוספות. בשנה זו תינתן לך עדיפות מול מבקשים אחרים ברישום פטנט על אותה המצאה.
אם, לדוגמה, אדם הגיש בקשה לרישום פטנט על המצאה בישראל, וחודשיים אחר כך בארה"ב אדם אחר הגיש בקשה לפטנט על אותה המצאה, הישראלי, יהיה בעל עדיפות, שכן תאריך התחלת הליך בישראל ("תאריך הבכורה") קדם לאמריקאי.
בקשה בינלאומית לפטנט מכוח אמנה בשם PCT מקנה תוספת של 18 חודשים לאפשרות רישום הפטנט במדינות אחרות (מעבר ל-12 החודשים שהוזכרו). סין אף מעניקה חודשיים נוספים מעבר לכך.

מה כולל תהליך הענקת פטנט?

לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט, נעשית בחינה ע"י בוחן פטנטים במדינה שבה הוגשה הבקשה לפטנט. בדרך כלל, נערך מעין משא ומתן בין בעל ההמצאה לבין רשות הפטנטים במהלכו הוא יכול לשנות במעט את הגדרת המצאתו, וכאשר הצדדים מגיעים להסכמה, מוענקת לממציא תעודת פטנט. בתום קבלת הפטנט, יש לחדשו כל מספר שנים.

תוך כמה זמן ניתן לקבל פטנט?

רישום פטנט הוא תהליך ממושך שלרוב אורך מספר שנים. בישראל נמשך רישום פטנט בממוצע שלוש שנים ומעלה, ובארה"ב התהליך יכול להימשך בין שנתיים וחצי ל-3 שנים. אם מישהו עושה שימוש בפטנט לאחר הגשת הבקשה לרישומו (ובטרם ניתן הפטנט), לא ניתן לתבוע אותו על כך.
תרופת הפלא: בקשה לזירוז בחינת הפטנט
בדומה לרוב המדינות שבהן קיימת מערכת פטנטים מפותחת, קיימת בישראל פרוצדורה המאפשרת בחינה מזורזת של הבקשה לפטנט, והיא נקראת "בקשה על-אתר". הבקשה לזירוז בחינת הפטנט יכולה להיות מוגשת במקביל לבקשה לרישום שלו, ומרגע שהוגשה ניתן לקבל עליה בתוך 3 חודשים הסכמה לבחינה מזורזת של הבקשה לפטנט.

מה התנאים להגשת בקשה לזירוז בחינה של פטנט?

התנאים לזירוז שונים ממדינה למדינה. אלה העיקריים שבהם בישראל:

  • המצאה "ירוקה"- המצאה אשר צפויה לסייע לשפר את איכות הסביבה.
  • גילו המתקדם או מצבו הרפואי של מגיש הבקשה - אם קיים חשש להרעה במצבו הבריאותי של הממציא קיימת עילה לזירוז.
  • אדם אחר החליט לנצל את ההמצאה - אם מישהו מנסה לחקות את ההמצאה, זו עילה לזירוז.
  • חלף פרק זמן ניכר מהגשת הבקשה לפטנט – אם חלפו 5 שנים ממועד הגשת הבקשה לפטנט? יתאפשר זירוז.
  • טובת הציבור ונסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת- שתי עילות סל נוספות שמאפשרות לזרז פטנט.

לאחר הגשת הבקשה לזירוז, ניתן לקבל דו"ח בחינה תוך פרק זמן קצר.

בעניין זה יצוין, כי במקרה מסוים משרדה של הח"מ קיבל הסכמה להענקת פטנט בתוך 8 ימים בלבד מתאריך הבקשה לפטנט! מעבר לכך רק לאחרונה בקשה שאושרה לבחינה בהליך מזורז נבחנה תוך 12 ימים, מדובר בזמני שיא, שכן לרוב דו"ח בחינה ראשון ניתן בתוך מספר חודשים.

איך ניתן לזרז את רישום הפטנט גם מחוץ לישראל?

אמנה בשם PPH שעליה חתומות בין השאר ישראל, ארה"ב ואירופה, מאפשרת לזרז את הבחינה של בקשה לפטנט במדינה אחת על סמך פטנט שניתן במדינה אחרת. לעניין זה, גם הסכמה להעניק פטנט מספיקה. המשמעות: ניתן לקבל פטנט גם בארה"ב ואירופה בהליך מזורז בלי להמתין מספר שנים.

אסטרטגיה מומלצת לניהול תיק פטנטים

תחילה יש להגיש בקשה לרישום הפטנט בארץ, ובמקביל להגיש בקשת זירוז. עם קבלת הסכמה להענקת פטנט בישראל, כלומר כשיש כבר אינדיקציה שאפשר לקבל פטנט על ההמצאה ועוד לפני שתמה השנה מתאריך הבכורה, יש להגיש בקשה בינ"ל לפטנט, שמאריכה כאמור ב-18 חודשים את פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשות לפטנט במדינות נוספות (מעבר ל-12 החודשים הראשונים הניתנים מכוח אמנת פריז). לאחר מכן, יש להגיש בקשות לקבלת פטנט במדינות הרלוונטיות, לצד הגשה של בקשות זירוז.

טיפים חשובים לרישום פטנט

  • ראשית, חשוב לעבוד עם עורך פטנטים שיש איתו כימיה, ויוכל לממש את הפוטנציאל ברישום ההמצאה.
  • שנית, מומלץ לפנות למשרד של עורכי פטנטים מקצועיים ומנוסים, שמיומנים בין היתר בזירוז בטיפול בבקשות לרישום פטנטים.

יש להדגיש שתחום הפטנטים מורכב מאוד, ואין ברשימה זו בכדי למצות את הנושא. יתירה מזו, הדברים הוצגו בצורה פשטנית על מנת שלא לסבך את הקורא. לפיכך, אין רשימה זו יכולה להחליף יעוץ מקצועי.