אדיסון עורכי פטנטים, צוות המשרד

עו"פ ראובן ברמן

עורך פטנטים ומנהל המשרד

עו"ד גיתית אייאסוב

עורכת דין ומרכזת פעולות המשרד

עו"פ גלית פבזנר-וייס

עורכת פטנטים

יואל ברמן

יועץ טכני