מילון מונחי פטנט

תאריך בכורה image
תאריך בכורה (Priority date)

תאריך בכורה הוא התאריך הראשון בו הוגשה בקשה לפטנט על המצאה מסויימת, במדינה כלשהי.

לעתים, לאחר הגשת בקשה לפטנט במדינה אחת, מגישים בקשות מקבילות על אותה המצאה במדינות אחרות. תאריך הבכורה הוא התאריך בו הוגשה הבקשה הראשונה לפטנט במשפחה של בקשות לפטנט (כלומר על אותה המצאה).

שאלת החידוש נדונה בהתאם לתאריך הבכורה.