מילון מונחי פטנט

בקשה בינלאומית image

בקשה בינלאומית (בקשת PCT)

בקשה בינלאומית לפטנט, או בקשת PCT, הינה בקשת פטנט המוגשת לרשות ה- PCT. מאחר ומגישים אותה לרשות בינלאומית (בניגוד לרשות לאומית), בקשת PCT זכתה לכינוי "בקשה בינלאומית" לפטנט.

רשות ה- PCT מנוהלת על ידי הארגון העולמי לקניין רוחני WIPO. בישראל קיימת מחלקה מיוחדת המסונפת למשרד רשם הפטנטים בירושלים, והיא מטפלת בנושא האמנה בישראל. כמו כן, ישראל מונתה לאחרונה להיות רשות חיפוש ובחינה מטעם ה- PCT.
בקשת PCT מאפשרת לבעל המצאה להעריך את הפטנטביליות שלה לפני שיגיש עליה בקשה לפטנט במדינות רבות, פעולה הכרוכה בהוצאה לא מבוטלת. לצורך זה אמנת ה- PCT כוללת שני סעיפים חשובים: הראשון הוא הארכת הזכות להגיש בקשות לפטנט על אותה המצאה לפרק זמן של עד 30 חודשים מתאריך הבכורה (במדינות מסוימות אף 31 חודשים), שזה שנה וחצי יותר מאשר הזכות המוענקת מכוח אמנת פאריס. הנושא השני הוא הליך הבחינה של ההמצאה הכולל (א) דו"ח חיפוש של פטנטים ומסמכים שפורסמו לפני תאריך הבכורה ויש להם נגיעה לנושא ההמצאה, ו- (ב) דו"ח בחינה.

מבחינה פרוצדוראלית, בקשת PCT דומה לבקשה לפטנט. יחד עם זאת יש לזכור שלמרות שהבקשה הוגשה לרשות בינלאומית, פטנט יכול להיות אפקטיבי רק במישור הלאומי, ולכן גם אם רשויות ה- PCT יקבעו שההמצאה ראויה לקבל פטנט, קביעה זו תהיה בגדר המלצה בלבד, ורשויות הפטנטים הלאומיות עשויות שלא לקבל את ההמלצה. מצד שני מאחר והבחינה נחשבת לאיכותית, ההמלצה של רשויות ה- PCT עשויה לקבל משקל חשוב במדינות מסוימות, בייחוד במדינות בהן מערכת הפטנטים לא מפותחת.