מילון מונחי פטנט

חיפוש פטנטים וידע קודם image
חיפוש פטנטים וידע קודם

אחד הקריטריונים לקבלת פטנט הינו קריטריון החידוש. לכן, על מנת לבדוק האם מישהו הקדים אותנו והמציא את אותה המצאה, נהוג לבצע בדיקה האם ההמצאה אכן חדשה.

מסמכי פטנטים הינם מקור טוב לצורך זה, שכן אם מישהו הקדים אותנו והמציא את אותה המצאה, יש סבירות גבוהה שהגיש בקשה לפטנט על ההמצאה שלו. אולם החיפוש אינו מוגבל לפטנטים, אלא חייב להיות של כל חומר שראה אור ("ידע קודם").

ידע קודם יכול להיות פרסומים שראו אור בשפה כלשהי, במקום כלשהו, בכתב, במראה ובקול. למרות שידע קודם אינו חייב להיות דווקא מסמך של פטנט, לחיפוש פטנטים יש יתרון, והוא העובדה שפטנטים מתועדים במשרד פטנטים במדינה בה הם ניתנו, והתאריך שלהם מופיע בכתב הפטנט, בניגוד למשל לדף אינטרנט. אבל, כאמור, ידע קודם אינו חייב להיות בצורה של פטנט. הוא יכול להיות בשפה כלשהי, ולהתפרסם בכל מקום בעולם.

כדאי לשים לב לנקודה מאוד חשובה - על מנת שפרסום ייחשב כידע קודם, עליו להיות בדרגת פירוט כזו שאיש מקצוע בתחום יוכל לבצעה. למשל, לא מספיק שבכתב עת כלשהו צוין שמאן דהוא הצליח להפוך נחושת לזהב, אלא שעל הפרסום לתאר את התהליך ברמת פירוט כזו שניתן יהיה לבצע את ההמצאה על סמך התיאור.