מילון מונחי פטנט

PPH image
PPH

PPH הם ראשית התיבות של Patent Prosecution Highway

PPH הוא מסלול בחינה מזורז בין שתי מדינות. באופן מעשי זה אומר שהבחינה לקבלת פטנט תזורז בכל מדינה בה הוגשה בקשת PPH, ובתנאי שבעל הבקשה לפטנט עמד בתנאים שנקבעו לעניין זה.

ישראל חתומה עם ארה"ב ואירופה על הסכם PPH, ולכן ישראלים יכולים לבקש זירוז בחינת הבקשה שלהם לפטנט בארה"ב ובאירופה על סמך פטנט שקיבלו בישראל, וההיפך.

על מנת שבעל פטנט ישראלי (או בקשה לפטנט שקובלה) יוכל לזרז את בקשתו לפטנט במדינה אחרת החתומה על הסכם ה- PPH עם ישראל, צריכים להתקיים לפחות התנאים הבאים:
  • על ההמצאה התקבל פטנט בישראל או שלפחות התקבלה הסכמה להענקת פטנט בישראל.
  • לפחות תביעה אחת מהתביעות שבבקשה הזרה צריכות להיות זהה לתביעה שקובלה בישראל.
  • על בעל הבקשה הישראלית לפטנט לספק למשרד הפטנטים במדינה הזרה תרגום לאנגלית של היסטוריית ההתדיינות עם רשויות הפטנטים בישראל.