הפרקטיקה של הפטנטים הופכת יותר ויותר מסובכת, וכתוצאה מכך מתרחקת יותר ויותר מתחומי הבנתו של הממציא. כפועל יוצא מכך הממציא צריך לסמוך בעיניים עצומות על בא כוחו המשפטי. המצב בו לממציא אין את הכלים להפעיל שיקול דעת בנושא המצאתו אינו בריא לאף אחד מהצדדים.


אתר זה נבנה במטרה לפתוח לממציא ולכל המתעניין צוהר לתחום הפטנטים, במטרה לעזור לו להתמצא במבוך.

האינפורמציה המובאת באתר זה הינה כללית ולעיתים חסרה, וזאת על מנת להקל על הקורא להתמקד בעיקר. יתירה מזו, גם אם האינפורמציה היתה נכונה בשעה שנכתבה, יתכן שנכון להיום כבר אינה מדוייקת בשל השינויים שחלו בחוק או בפרקטיקה. 

בשום פנים ואופן היא אינה יכולה להחליף ייעוץ מקצועי שבו היועץ מקבל את מלוא הפרטים, העובדות והנסיבות הנוגעות למקרה.

אם הנכם מעוניינים לקבל ייעוץ בנושא מסוים, אנא צרו עימנו קשר, ואנו נשמח להיפגש עמכם.