מילון מונחי פטנט

Prior art image
Prior art (ידע קודם)

המונח Prior art, או "ידע קודם" בעברית, מתייחס לכל פרסום שראה אור לפני תאריך הבכורה של בקשה לפטנט.

למעשה, תאריך הבכורה מחלק את הזמן לשני חלקים: הזמן שלפני תאריך הבכורה, והזמן שלאחר תאריך הבכורה. כל פרסום שראה אור לפני תאריך בכורה של בקשה לפטנט נחשב לידע קודם.