מילון מונחי פטנט

חובת הגילוי image
חובת הגילוי

בישראל ובארה"ב חלה על מבקש בקשה לפטנט חובה לדווח לרשויות הפטנטים על כל פרסום הנוגע לבקשה לפטנט אשר פורסם לפני תאריך הבכורה, ואשר צוטט נגד הבקשה לפטנט במדינה כלשהי, או שהיה ידוע למבקש הבקשה.

חובה זו הינה מתמשכת עד לרגע קיבול הפטנט או ביטול הבקשה לפטנט.
בישראל הדבר בא לידי ביטוי בסעיף 18 של חוק הפטנטים תשכ"ז – 1967.

בארצות הברית הדבר בא לידי ביטוי ב- 37 CFR 1.56 Duty to disclose information material to patentability.
המונח האמריקאי של חובת הגילוי נקרא (Information Disclosure Statement (IDS

חובת הגילוי הינה מיוחדת לישראל ולארה"ב. משרד הפטנטים האירופי למשל אינו מחייב ממבקש בקשה לפטנט לדווח על פרסומים שידועים לו, אבל לעתים הוא מבקש באופן מפורש לדווח על הפרסומים שצוטטו במהלך הבחינה במדינת המקור.

מאחר ודינם של תיקי פטנט להתפרסם ברבים, אי עמידה בחובת הגילוי עשויה להיות נשק בידי מי שמבקש לבטל את הפטנט, לכשיתקבל. ר' למשל סעיף 18ג לחוק הפטנטים.