מילון מונחי פטנט

חידוש (Novelty) image
חידוש (Novelty)

אחד הקריטריונים לקבלת פטנט הינו החידוש. סעיף 4 של חוק הפטנטים התכש"ז - 1967 מגדיר חידוש כדלקמן:

אמצאה נחשבת לחדשה, אם לא נתפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין מחוצה לה, לפני תאריך הבקשה -
(1) על ידי תיאור, בכתב או במראה או בקול או בדרך אחרת, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי פרטי התיאור;
(2) על ידי ניצול או הצגה, באופן שבעל-מקצוע יכול לבצע אותה לפי הפרטים שנודעו בדרך זו.

כלומר, רק המצאה שטרם התפרסמה ברבים יכולה להיחשב כחדשה ביום הגשת הבקשה לפטנט. הפרסום ברבים יכול להיות בכתב, בעל פה, במראה או בקול, וכו', ובתנאי שבעל מקצוע יוכל לבצע את ההמצאה לפי הפרטים שפורסמו. למשל, אם אדם יספר בראיון שהצליח להפוך ברזל לזהב, אין בכך להעיב על החידוש. אבל אם גילה ברבים כיצד הוא מצליח להפוך זהב לברזל, הרי שמרגע הפרסום ההמצאה אינה נחשבת לחדשה, מנקודת המבט של החוק.