המתקן לאיסוף תרמילים מכיל קופסה ויריעה נפתחת. התרמילים הנפלטים מהרובה נעצרים על ידי היריעה, ונופלים הישר אל תוך הקופסה. מתאים בעיקר לאימונים. הטכנולוגיה מוגנת בפטנט. מסתבר שלא צריך להיות תומס אדיסון על מנת לקבל פטנט.