מילון מונחי פטנט

פטנט image
פטנט

פטנט הינו מסמך המונפק על ידי מדינה המעניק לבעל המצאה בלעדיות על המצאתו לפרק זמן קצוב. פרק הזמן שפטנט יכול להיות בתוקף בישראל הינו 20 שנים מתאריך הגשת הבקשה לפטנט. יחד עם זאת, במקרים של פרמצבטיקה ניתן להאריך את התקופה.

פטנט הינו בעל תוקף רק באותה מדינה בה הוא ניתן. הזכות המונופוליסטית שמעניקה המדינה אומרת שרק לבעל הפטנט יש זכות להעניק לאחרים רשות לעשות בהמצאה המוגנת בפטנט שימוש מסחרי בתחומי אותה מדינה בה ניתן הפטנט.

הקריטריונים לקבלת פטנט מוגדרים בסעיף 3 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967:

אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט.