מילון מונחי פטנט

"עורך דין פטנטים" image
"עו"ד פטנטים"

החוק מגדיר מהו עורך דין ומהו עורך פטנטים. החוק לא מגדיר את המושג "עורך דין פטנטים" שמשום מה השתרש בשיח הישראלי. לפיכך, כל אדם יכול לפרש את זה כראות עיניו. אבל, יש המתייחסים אל מונח זה כאל עו"ד שתחום התמחותו הינו פטנטים.


חוק הפטנטים התשכ"ז - 1967 קובע:

(א) לעורך-פטנטים תהיה זכות יחודית לעסוק בישראל בשכר בבקשות לפטנטים, למדגמים ולסימני-מסחר ובהכנת כל מסמך המוגש לרשם, ללשכה או לרשות ההגנה על קניני התעשיה במדינה אחרת, ולייצג ולטפל בכל הליך לפני הרשם או בלשכה.(ב) סעיף זה אינו פוגע בזכותו של עורך-דין או של עובד המדינה בתחום תפקידו לעשות את הפעולות האמורות.

כלומר עורך פטנטים הינו אדם בעל זכות ייחודית לעסוק בשכר בתחום עריכת הפטנטים, אבל יחד עם זאת גם לעורך דין מוענקות הזכויות שמוענקות לעורך פטנטים.

לטעמו של כותב שורות אלה, יש בכך טעם לפגם, וזאת מכמה סיבות:
  • בעוד שמעורך פטנטים נדרשת השכלה גבוהה בתחום טכנולוגי, הרי שעורך דין פטור מדרישה זו;
  • בעוד שמעורך פטנטים נדרשת התמחות של שנתיים במשרד לעורכי פטנטים, הרי שעורך דין פטור מהתמחות זו, ולמעשה עורך דין מתמחה שנה בלבד;
  • יתירה מזו, בקשה לפטנט הינה מסמך ייחודי שאין לו דומה במקצועות אחרים. הלוגיקה של הפטנטים גם היא שונה, ואין לה דומה במקצועות אחרים. לכן, הכשרה המתמקדת בנושא הינה חיונית.
לפיכך, על פניו נראה שעורך פטנטים הינו בעל הכשרה יותר מתאימה לעסוק בתחום הפטנטים מאשר עורך דין. אבל, יודגש שזו דעתו האישית של כותב שורות אלו. מצד שני, כאשר העניין מגיע לדיון בבית המשפט, עורך פטנטים חייב להיות מלווה בעורך דין.  

המינוח בארה"ב

בארה"ב יש שני מונחים בהקשר זה:

Patent Agent - איש מתחום ההנדסה שעמד בדרישות להענקת רישיון ייצוג לקוחות בפני משרד הפטנטים האמריקאי.

Patent Attorney - עורך דין שעמד בדרישות להענקת רישיון ייצוג לקוחות בפני משרד הפטנטים האמריקאי.

בשני המקרים החוק האמריקאי אינו פוטר את מי שעוסק בתחום הפטנטים להיות בעל הכשרה טכנית בתחום ההמצאות בהן הוא עוסק, וזאת בניגוד לחוק הישראלי.

עוד על הנושא:

ויקיפדיה: Wikipedia - Patent Attorney