ניתן להכפיל ואף להשליש את כמות המכוניות היכולות להיכנס לצומת, ואפילו בלי רמזור, באמצעות מחלף בצורת שניים או יותר מעגלי תנועה הממוקמים זה מעל זה. את השטח שבתוך מעגלי התנועה נין לנצל לצורך מבנה ציבורי כגון קניון. פתרון אידאלי ל"כיכר הדמעות" בחולון.