סוגי חיפוש פטנטים

נהוג לחשוב שחיפוש פטנטים נועד רק למטרה אחת - לאתר האם ההמצאה היא חדשה. אלא שיש סוגי חיפוש פטנטים נוספים. הרשימה הבאה מפרטת את סוגי חיפוש הפטנטים המוכרים.


הערכת פטנטביליות

החיפוש הבסיסי ביותר, שכן ממציאים מעוניינים לדעת האם ההמצאה שלהם חדשה. כזכור, אחד המבחנים לקבלת פטנט הוא מבחן החידוש, כלומר האם הממציא היה הראשון להמציא את ההמצאה, או שהיה מי שקדם לו. בחיפוש כזה לא מספיק לחפש פטנטים זהים וקרובים, אלא צריך לחפש גם "ידע קודם", כלומר החיפוש צריך להתפרש אל מעבר למאגרי הפטנטים, אלא גם באתרי אינטרנט שאין להם קשר לפטנטים.

כמו כן, אסור לשכוח כי היותה של ההמצאה חדשה אינו מספיק על מנת לקבל פטנט. על מנת לקבל פטנט על המצאה להיות גם בעלת "התקדמות המצאתית", כלומר יש בה אותו ניצוץ המצאתי שמבדיל את ההמצאה מחידוש של "בעל מלאכה".


החופש לפעולה

כל מוצר עשוי להפר פטנטים.  עצם הידיעה אילו פטנטים קיימים בתחום מאפשרת בדרך כלל לתכנן את המוצר כך שלא יתנגש בפטנטים אלה. אפשרות אחרת היא להגדיל את מאגר הפטנטים של החברה, בין אם באמצעות הגשת בקשות חדשות לפטנט ובין אם באמצעות רכישת פטנטים קיימים, כך שיווצר "מאזן אימה" בין מאגר הפטנטים של החברה, לבין מאגר הפטנטים של המתחרים שלה. גם כאן באה לידי ביטוי המיומנות המיוחדת של עורך פטנטים, שכן רק עורך פטנטים הינו בעל הסמכה, ידע וניסיון להעריך נקודה זו.  


חיפוש לצורכי שלילת פטנט

חברה עשויה להיתבע על הפרת פטנטים של חברה אחרת. במקרה הזה עומדות לרשות החברה הנתבעת מספר ברירות, ואחת מהן הינה לנסות לבטל את הפטנט הנדון. הדרך הכי טובה לבטל פטנט הינה להראות שההמצאה לא היתה חדשה ביום שהוגשה עליה הבקשה לפטנט, או שלפחות נעדרה אותו ניצוץ המצאתי. גם כאן באה לידי ביטוי המיומנות המיוחדת של עורך הפטנטים, שכן רק עורך פטנטים הינו בעל הסמכה, ידע וניסיון להעריך נקודה זו. יש כמובן לציין שיש גם עורכי דין שמתמחים בתחום זה, והחוק מתיר לעורך דין לבצע את הפעולות שהוא מייחד לעורכי פטנטים.

אגב, כבר קרה שחברה תבעה חברה אחרת על הפרת פטנט, כשלמעשה הפטנט היה בתחום אחר... למזלה של החברה הנתבעת היא פנתה לעזרת עורך פטנטים, שהבהיר שלתביעה אין רגליים, ובכך חסך סכומים נכבדים מהחברה הנתבעת.


איתור מפרים פוטנציאליים

איתור מפרים פוטנציאליים הינו צעד חשוב, שכן אפשר להתריע בפני מי שעשוי למצוא עניין בהמצאה נשוא פטנט שהתקבל עוד לפני שהמפר הפוטנציאלי ביצע את ההפרה בפועל. אף אחד אינו שש למלחמה עם האחרים, ולכן התראה כזו עשויה למנוע מלחמה כזו.

ברם, יש חברות שמתפרנסות מתביעת מפירים.


מעקב אחר הפטנטים של מתחרים

באמצעות חיפוש זה ניתן לדעת מה הכיוון להתפתחות של המתחרים שלך, אילו מוצרים הם מפתחים, וכו'.


מעקב אחר הפטנטים בתחום מסוים

פטנט עולה פחות כאשר הוא בשלב הבחינה. לאחר שהפטנט מתקבל, ערכו בוודאי עולה. חברה המשקיעה באיתור בקשות לפטנט עוד בשלב הבחינה, עשויה למצוא "מציאות" ובמחיר שווה לכל נפש.