מילון מונחי פטנט

בישראל ובארה"ב חלה על מבקש בקשה לפטנט חובה לדווח לרשויות הפטנטים על כל פרסום הנוגע לבקשה לפטנט אשר פורסם לפני תאריך הבכורה, ואשר צוטט נגד הבקשה לפטנט במדינה כלשהי, או שהיה ידוע למבקש הבקשה.

המסמך בו מדווחים על הפרסומים הרלוונטיים למשרד הפטנטים האמריקאי נקרא IDS, ראשי התיבות של Information Disclosure Statement.

חובה זו הינה מתמשכת עד לרגע קיבול הפטנט או ביטול הבקשה לפטנט.

בישראל הדבר בא לידי ביטוי בסעיף 18 של חוק הפטנטים תשכ"ז – 1967.

בארצות הברית הדבר בא לידי ביטוי ב- 
37 CFR 1.56 Duty to disclose information material to patentability.

חובת הגילוי הינו מיוחדת לישראל ולארה"ב. משרד הפטנטים האירופי למשל אינו מחייב מבקש בקשה לפטנט לדווח על פרסומים שידועים לו.

מאחר ודינם של תיקי פטנט להתפרסם ברבים, אי עמידה בחובת הגילוי עשויה להיות נשק בידי מי שמבקש לבטל את הפטנט, לכשיתקבל.