עורך פטנטים image
עורך פטנטים

סעיף 1 של חוק הפטנטים התשכ"ז - 1967 מגדיר מהו עורך פטנטים:"עורך-פטנטים" - מי שרשום בפנקס עורכי-הפטנטים והוא בעל-רשיון כעורך-פטנטים;
ואילו סעיף 154 לאותו חוק קובע:(א) לעורך-פטנטים תהיה זכות יחודית לעסוק בישראל בשכר בבקשות לפטנטים, למדגמים ולסימני-מסחר ובהכנת כל מסמך המוגש לרשם, ללשכה או לרשות ההגנה על קניני התעשיה במדינה אחרת, ולייצג ולטפל בכל הליך לפני הרשם או בלשכה.

על מנת לקבל רישיון של עורך פטנטים יש צורך לעמוד בבחינות מתאימות, ולהתמחות שנתיים במשרד לעורכי פטנטים. החוק רואה בחומרה מי שהתחזה כעורך פטנטים.

סעיף 192 לחוק קובע:
(א) ואלה דינם קנס 5,000 לירות:
(1) העושה פעולה שנתייחדה לפי חוק זה לעורך-פטנטים שעה שאינו עורך-פטנטים;
(2) המתחזה כעורך-פטנטים והוא אינו עורך-פטנטים;
(3) העושה בתקופה שבה הותלה רשיונו להיות עורך-פטנטים פעולה שנתייחדה לפי חוק זה לעורך-פטנטים.

סעיף 154 (ב) קובע: (ב) סעיף זה אינו פוגע בזכותו של עורך-דין או של עובד המדינה בתחום תפקידו לעשות את הפעולות האמורות. כלומר, החוק מתיר לעורך דין לעסוק בפעולות  שנתייחדו לעורך פטנטים.

עד על הנושא: