חידוש פטנט


מילון מונחי פטנט

חידוש פטנט
חידוש פטנט

חידוש פטנט הינו ההליך שיש לבצע על מנת להאריך את תוקפו של פטנט לתקופה נוספת. הליך זה כרוך בתשלום אגרה לעניין זה.

פטנט ישראלי מוענק לתקופה של 3 חודשים בלבד !!! על מנת שהפטנט יהיה בתוקף גם לאחר תקופה זו, על בעל הפטנט לשלם דמי חידוש.
 
התשלום הראשון של דמי החידוש הוא בתוך שלושת החודשים הראשונים מיום הפטנט. במקרה זה האגרה עומדת על סך של כ- 150 ₪, והיא מעניקה לפטנט תוקף של 6 שנים מתאריך הגשת הבקשה לפטנט (נא לשים לב, מתאריך הגשת הבקשה לפטנט ולא מתאריך קבלתו).
 
לאחר מכן יש לחדש את הפטנט כל 4 שנים על ידי תשלום אגרה מתאימה.
 
אפשר גם לשלם אגרה מוגדלת שתתן תוקף לפטנט לכל אורך 20 השנים מתאריך הגשת הבקשה לפטנט, ובכך לפטור את בעל הפטנט מהצורך לעקוב אחר המועדים, ולשלם את אגרת החידוש.
 
דברים אלה מופיעים בצידה האחר של תעודת הפטנט, או במכתב שיצורף לתעודת הפטנט.
 
כדאי לזכור שהרשם עשוי שלא לשלוח מכתבי תזכורת, והחובה לזכור לשלם את אגרות החידוש במועדן חלה על בעל הפטנט.