כרטיסי Active RFID משמשים לצורך זיהוי, בדומה לכרטיס פס המגנט שיוצא בהדרגה מהשימוש. היתרון של כרטיס RFID על פני כרטיס פס מגנטי הינו בכך שטכנולוגית RFID מייתרת את הצורך במגע של כרטיס הזיהוי עם הקורא, ובמקום זאת מספיק לקרב אותו אל הקורא. אלא שיתרון זה הינו גם חיסרון, שכן גורם פלילי יכול לקרוא את קוד הכרטיס ללא ידיעת בעליו, ולצרוב את הקוד בכרטיס אחר. למשל, אם אדם עומד באוטובוס, ניתן להתקרב אליו עם קורא RFID מבלי שירגיש, ולקרוא את קוד הזיהוי. הטכנולוגיה מוגנת הפטנט המוצגת בסרטון מונעת את הפריצה. מצמידים כרטיס הגנה (של RMOURCARD) אל כרטיס ה- RFID ובכך חוסמים את אות ה- RFID של כרטיס הזיהוי. נגיעה בכפתור על כרטיס ההגנה משחררת זמנית את החסימה, ובכך כרטיס ה- RFID יכול לפעול כרגיל. כאמור, זו טכנולוגיה מוגנת פטנט.