מילון מונחי פטנט

Micro entity image
Micro entity

Micro entity הינו סטטוס של מגיש בקשה לפטנט אמריקאי, בו מבקשה הבקשה נהנה מהנחה של אחוזים ניכרים (בדרך כלל 25% מגובה האגרה) בתשלום אגרות של משרד הפטנטים האמריקאי (USPTO).

תנאי בסיסי על מנת לקבל מעמד של Micro entity הינו שמבקש הבקשה לפטנט אינו "ממציא סידרתי". לצורך קביעה זו יש מספר מבחנים, כגון מספר הבקשות לפטנט שהגיש אותו מבקש בקשה.

קרא עוד על הנושא