מילון מונחי פטנט

בקשה פרוביזיונאלית image
בקשה פרוביזיונאלית

בקשה פרוביזיונאלית (ארעית) הינה הליך אמריקאי מקדים לבקשה לפטנט, שמאפשר לשמור על זכויותיו של בעל הבקשה במשך שנה. על בעל בקשה פרוביזיונאלית להגיש בקשה "רגילה" לפטנט לפני תום השנה מתאריך הגשת הבקשה הפרוביזיונאלית, אחרת הוא יאבד את תאריך הבכורה על ההמצאה.

בקשה פרוביזיונאלית אינה צריכה לעמוד בדרישות הפורמאליות של בקשה רגילה לפטנט, והאגרה להגשתה נמוכה. לכן יש המעדיפים להתחיל את ההליך לקבלת פטנט על ההמצאה בדרך זו.

בקשה פרוביזיונאלית מוגשת למשרד הפטנטים האמריקאי (USPTO). יתרונה הוא שהאגרה להגשת בקשה פרוביזיונאלית הינה זולה באופן משמעותי ביחס לבקשה רגילה לפטנט, ועומדת על כ- 100 $ בלבד.

אפשר להגיש בקשה פרוביזיונאלית באופן מקוון.

בקשה פרוביזיונאלית אינה נבחנת ואינה מתפרסמת ברבים. יחד עם זאת, היא מעניקה לבעל הבקשה לפטנט זכות להגיש בקשה קבועה לפטנט בתוך שנה לכל היותר מתאריך הבקשה הפרוביזיונאלית, תוך כדי שמירת תאריך הבכורה. כלומר, אם מבקשה הבקשה יגיש בתוך פחות משנה בקשה רגילה לפטנט אל משרד הפטנטים האמריקאי, תאריך הבכורה שינתן לבקשה הרגילה יהיה תאריך הגשת הבקשה הפרוביזיונאלית.

למרות שבקשה פרוביזיונאלית הינה הליך אמריקאי מקומי, בכל זאת יש מדינות רבות המכירות בתאריך הגשת בקשה פרוביזיונאלית כתאריך הבכורה. לפיכך יש רבים הנוהגים להגיש בקשה פרוביזיונאלית ובמקביל מוסרים את מלאכת הכתיבה של הבקשה הקבועה לעורך פטנטים.  ישראל ורשות ה- PCT מכירות בתאריך הבכורה של בקשה פרוביזיונאלית.

מומלץ שבפירוט הבקשה הפרוביזיונאלית יינתן ביטוי נכון להמצאה ולדרכי יישומה.

כמו כן, לאור המורכבות של הפרקטיקה האמריקאית מומלץ לפנות בענין זה לעורך פטנטים.