מילון מונחי פטנט

בחינה מזורזת image
בחינה מזורזת (בחינה על אתר)

המונח "בחינה על-אתר" הינו לשון החוק בהתייחסו לבחינה של בקשה לפטנט אשר מועדה הוקדם.

בחינה על אתר מעניקה את היתרונות הבאים:
התחלת הבחינה היא לאלתר, כלומר דילוג על התור הבקשות העומדות לבחינה. זה אומר שבחינת הבקשה לפטנט נעשית בתוך מספר חודשים מהתאריך שהרשם אישר לבחון את בקשת הפטנט על-אתר, ולפעמים הבחינה נעשית אפילו באותו יום בו אושרה הבחינה על-אתר.
כמו כן, יש התייחסות "מהירה" לכל מענה לדו"ח בחינה. בעוד שבבקשה רגילה הזמן שלוקח לבוחן לענות על נימוקי מבקש הבקשה יכול להתארך, הרי שבבחינה על אתר הבוחן עושה זאת בתוך כשלושה חודשים.

על מנת לבקש בחינה על אתר לשם אגרה של 300 ש"ח ולצרף נימוקים לזירוז הבחינה.
לאחר שהבחינה המזורזת מאושרת על ידי רשות הפטנטים, עליו להוסיף אגרה בסך 700 ש"ח.

ניתן לזרז את הבחינה גם אם ההמצאה מוגדרת כהמצאה ירוקה, וגם לפי מסלול ה- PPH (באם התקבל פטנט במדינה החתומה עם ישראל על אמנת ה- PPH).