מילון מונחי פטנט

פרסום בקשה לפטנט image
פרסום בקשה לפטנט

ב"פרסום בקשה לפטנט" הכוונה למתן פומבי לפירוט ההמצאה כפי שתוארה בבקשה לפטנט, כלומר מתן פומבי לטקסט, לתביעות ולשרטוטים.
עם הפרסום של פירוט בקשה לפטנט, פרטי ההמצאה מובאים לידיעת הציבור, ולכן ההמצאה אינה יכולה להיחשב לחדשה מתאריך הפרסום. הווה אומר שמתאריך הפרסום אין טעם להגיש בקשות נוספות לפטנט על אותה ההמצאה במדינות שטרם הוגשה בהם בקשה לפטנט.


בישראל:
עם כניסתו לתוקף של תיקון מס' 10 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967, פרסום פירוט בקשה לפטנט נעשה 18 חודשים מתאריך בכורה. לפני שתיקון מס' 10 נכנס לתוקף, פירוט הבקשה לפטנט פורסם רק עבור בקשות לפטנט שקובלו. אולם משנכנס תיקון מס' 10 לתוקף, הפרסום נעשה 18 חודשים מתאריך הבכורה, כפי שזה נעשה ברוב מדינות העולם.