מילון מונחי פטנט

התקדמות המצאתית image
התקדמות המצאתית

אחד הקריטריונים לקבלת פטנט הינו התקדמות המצאתית של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט.

סעיף 5 לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967 מגדיר התקדמות המצאתית כדלקמן:

התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כענין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4.

כלומר, על מנת שהמצאה תהיה ראויה לקבל פטנט, עליה להיות בעלת "ניצוץ המצאתי", דהיינו הברקה כלשהי, שאחרת היתה מובנת מאליה לבעל-מקצוע ממוצע. בעוד שקריטריון החידוש הינו קל לבדיקה, הרי שהתקדמות המצאתית הינה נושא כאוב, שכן קשה להגדיר מהו "בעל-מקצוע ממוצע".