מילון מונחי פטנט

רשם הפטנטים, רשות הפטנטים image
רשם הפטנטים, רשות הפטנטים, משרד הפטנטים, משרד פטנטים

רשות הפטנטים הינה יחידה של משרד המשפטים.

לרשות הפטנטים המחלקות הבאות:
  • מחלקת הפטנטים
  • מחלקת PCT
  • מחלקת מדגמים
  • מחלקת סימני מסחר

בראש רשות הפטנטים עומד רשם הפטנטים, מדגמים וסימני המסחר.

סמכויותיו של רשם הפטנטים מוגדרות בחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967.

סעיף 1:
"רשם" - מי שנתמנה להיות רשם הפטנטים על פי סעיף 157, לרבות, בכפוף לאמור בסעיף 158 - סגן הרשם;

סעיף 157:
(א) בראש הלשכה יעמוד רשם הפטנטים שיתמנה על ידי שר המשפטים.
(ב) הרשם יהיה אדם הכשיר להיות שופט של בית-משפט מחוזי.
(ג) במילוי תפקידיו השיפוטיים לפי חוק זה לא יהא הרשם נתון לכל מרות זולת מרות החוק.

במדינות רבות נהוג לכנות את המשרד הממשלתי העוסק ברישום פטנטים בשם "משרד הפטנטים", כמו למשל "משרד הפטנטים האירופי" שראשי התיבות שלו הינם EPO, European Patent Office, משרד הפטנטים האמריקאי US Patent and Trademark Office שראשי התיבות שלו הן USPTO, משרד הפטנטים היפני (JPO), וכדומה.

חלק ממשרדי הפטנטים, כמו רשות הפטנטים הישראלית, מקצים מחלקות נפרדות לטיפול בענפים נלווים כגון סימני מסחר ומדגמים.

יש הנוטים לבלבל בין עורך פטנטים, שהוא איש המקצוע שהוסמך כחוק ונהנה מזכויות יחודית להעניק שירותים בתשלום בנוגע לפטנטים, לבין רשם הפטנטים, שעומד בראש רשות הפטנטים, והינו בעל מעמד של שופט מחוזי. בהקבלה לתחום עריכת הדין, עורך פטנטים מקביל לעורך דין, לעומת רשם הפטנטים שמקביל לשופט.