מילון מונחי פטנט

ציטוט (Citation) image
ציטוט (Citation)


"ציטוט" הוא פרסום אשר ראה אור לפני תאריך הגשת בקשה לפטנט, ואשר לדעת הבוחן מתאר את ההמצאה במלואה או חלק ממנה.

לעיתים נוהגים להשתמש במונח "פרסום" לאותה מטרה.