מילון מונחי פטנט

קיבול פטנט
קיבול פטנט

קיבול פטנט הינו הסכמת רשות הפטנטים להעניק פטנט על ההמצאה הנתבעת בבקשה לפטנט.
בארה"ב המונח הזה נקרא Allowance והודעת הקיבול נקראת Notice of Allowance.

בישראל נהוג להעמיד בקשה שקובלה להתנגדות הציבור במשך שלושה חודשים מיום הקיבול. באם הציבור לא מתנגד, אזי מוענק פטנט.