מילון מונחי פטנט

קיבול פטנט image
קיבול פטנט

קיבול פטנט הינו הסכמת רשות הפטנטים להעניק פטנט על ההמצאה הנתבעת בבקשה לפטנט.
בארה"ב המונח הזה נקרא Allowance והודעת הקיבול נקראת Notice of Allowance.

בישראל נהוג להעמיד בקשה שקובלה להתנגדות הציבור במשך שלושה חודשים מיום הקיבול. באם הציבור לא מתנגד, אזי מוענק פטנט.