מילון מונחי פטנט

בקשה לפטנט image
בקשה לפטנט

בקשה לפטנט הינה פניה לרשות הפטנטים של מדינה להעניק פטנט על המצאה.

בקשה ישראלית לפטנט כוללת:
  • מכתב לרשם, ובו מפורט איזה חומר מצורף
  • קבלה על תשלום אגרה לעניין זה (כ- 1200 ₪)
  • שני עותקים של פירוט
פירוט הבקשה כולל את תיאור ההמצאה והיקף הבעלות (תביעות) שמבקש בעל הבקשה.
בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מס' 10 לחוק בפטנטים התשכ"ז - 1967, מבקשי בקשה לפטנט מתבקשים לספק גם עותק אלקטרוני של הפירוט.

להלן קטע בעניין זה מתוך הודעת הרשם מיום 25/07/12:


טופס בקשה לפטנט: