רישום פטנטים ועריכת פטנטים

חומר רקע

פטנט הוא מסמך שמנפיקה מדינה המעניק לבעליו בלעדיות (מונופולין) לנצל המצאה בתחום טכנולוגי לראשון שהמציא אותה. פטנט (Patent) תקף לפרק זמן מוגבל של עד 20 שנים. פטנט אינו המצאה, כפי שנהוג להשתמש בשפת יום-יום, אלא בעלות על המצאה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, פטנט נותן בידי בעליו את הזכות החוקית למנוע מאחרים לנצל את ההמצאה. לבעל הפטנט שמורה הזכות הבלעדית להתנות את השימוש בהמצאה נשוא הפטנט בתשלום.

שירותי המשרד לגבי עריכה ורישום פטנטים:

 • כתיבת הפירוט לבקשה לפטנט, כולל האיורים הנלווים, בהתאם לדרישות החוק
 • הגשת בקשה לפטנט בארץ
 • הגשת בקשה לפטנט בארה"ב
 • הגשת בקשה לפטנט במדינות חוץ
 • הגשת בקשות בינלאומיות לפטנט (PCT)
 • מענה לדוחות בחינה והתדיינות עם הבוחן
 • תשלום אגרות חידוש
 • ייעוץ וייצוג משפטי בנושאי הפרה של פטנט בישראל
 • סקר פטנטים מקדים
 • רישום פטנט על אפליקציה ותוכנה
 • גיבוש אסטרטגיה להגנת הקנין הרוחני של חברה בהתאם לאילוצי תקציב ואילוצים אחרים, מתוך ראיה כוללת של צרכי הקניין הרוחני של חברה
 • ניהול הקנין הרוחני של חברות
 • ליווי צוות הפיתוח במטרה לזהות נקודות הראויות להגנה.


קרא עוד על הנושא

פטנטים - צעדים ראשונים