מילון מונחי פטנט

USPTO image
USPTO - משרד הפטנטים האמריקאי

USPTO הם ראשי התיבות של US Patent and Trademark Office, כלומר משרד הפטנטים האמריקאי. זו הרשות האחראית לרישום פטנטים, מדגמים וסימני מסחר בארה"ב.

למשרד הפטנטים האמריקאי מוניטין רב.

הבחינה האמריקאית של בקשות לפטנט נחשבת למאוד פורמליסטית, ויש לקחת נקודה זו בחשבון בעת ההתדיינות עם הבוחן האמריקאי. יחד עם זאת במשרד הפטנטים האמריקאי התיקים מתנהלים בשקיפות מלאה, ומרגע שדבר הגשת הפטנט התפרסמה (18 חודשים מתאריך הגשת הבקשה לפטנט), התיק פתוח בפני הציבור, ונגיש באמצעות האינטרנט.