מאמרים בנושאי פטנטים #הזכויות שמעניק פטנט


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

הזכויות שמעניק פטנט

פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט. על מנת לאכוף זכות זו בישראל, יכול בעל פטנט להוציא צו מניעה נגד המפר. כמו כן בעל פטנט זכאי להגיש תביעה לפיצויים מהמפר.

קרא עוד  

מהו פטנט?

פטנט הוא המסמך שמנפיקה מדינה, המעניק בעלות על המצאה לפרק זמן קצוב. הזכות הקניינית שמעניק פטנט מוגבלת בדרך כלל לעשרים שנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט, והיא ברת תוקף רק במדינה בה ניתן הפטנט. קרא עוד...

קרא עוד  

תהליך רישום פטנט

הסבר על התהליך לרישום פטנט

קרא עוד