רישום פטנט בארצות הברית

תהליך רישום פטנט בארה"ב שונה בכמה נקודות מרישום פטנט במדינות אחרות. דף זה מפרט מעט על הנושא, כולל הדרכים להגשת בקשה לפטנט בארה"ב, תהליך הבחינה, בקשה זמנית, הצהרת חידוש, זירוז הבחינה, שנת חסד, ועוד.

בקשה זמנית (פרוביזיונאלית)

בארה"ב ניתן להתחיל את תהליך רישום הפטנט באמצעות בקשה זמנית. למרות שהליך זה הינו מיוחד לארה"ב, מדינות רבות מכירות בתאריך הבכורה הושג באמצעות בקשה זמנית. בקשה זמנית ידועה גם בשמות "בקשה ארעית", ו"בקשה פרוביזיונאלית".

ראשית, יש להדגיש שבקשה זמנית אינה "פטנט זמני" ולמעשה אינה פטנט כלל וכלל. בקשה זמנית הינה הליך מקדים לבקשה רגילה לפטנט.

הנקודות הבאות מייחדות בקשה זמנית מבקשה רגילה לפטנט:

  • בקשה זמנית אינה חייבת לעמוד בתנאים הפורמאליים של בקשה לפטנט.
  • בקשה זמנית אינה נבחנת ואינה מפורסמת לציבור הרחב. כלומר, לא הפרטים הביבליוגראפיים של הבקשה (שם הממציא, שם ההמצאה, תאריך ההגשה, וכו'), ולא התיאור הטכני של ההמצאה יפורסמו לציבור הרחב, אלא אם כן בעקבות הבקשה הזמנית הוגשה בקשה רגילה.
  • אם בעקבות הבקשה הזמנית לא תוגש בקשה "רגילה" לפטנט בתוך שנה מתאריך הבקשה הזמנית, הבקשה הזמנית לא תעניק לבעל הבקשה זכות או יתרון כלשהו.

בקשה זמנית נמצאת במשמרת במשרד הפטנטים האמריקאי, ורק בעל הבקשה או בא כוחו המשפטי יכול לקבל עותק שלה.

כאמור, באם בעל בקשה לפטנט מעוניין להמשיך את הליך רישום הפטנט, עליו להגיש את הבקשה הקבועה בתוך שנה. באם בעל הבקשה הזמנית לא הגיש בתוך שנה את הבקשה הקבועה (בין אם בארה"ב ובין אם במקום אחר), הוא מאבד את תאריך הבכורה על ההמצאה, ולמעשה הבקשה הזמנית לא תעניק לו יתרון כלשהו.

אז מדוע בחר משרד הפטנטים האמריקאי במסלול כזה? התשובה היא כדלקמן: מאחר ותהליך הכנת בקשה הפירוט של בקשה לפטנט הינו מורכב וכתוצאה מכך יכול להתמשך על פני למעלה מחודש ואף יותר, הבקשה הזמנית מספקת לממציא אמצעי להתחיל את הליך רישום הפטנט בצורה פשוטה יותר, מהירה יותר, פחות פורמלאליסטית, וזולה יותר.

יש להדגיש שעורכי פטנטים אינם ממליצים להתחיל תהליך רישום פטנט באמצעות בקשה זמנית שכן בתהליך מורכב כמו רישום פטנט עדיף שלא לנקוט בקיצורי דרך.

נכון להיום האגרה להגשת בקשה זמנית הינה $130 ליישות גדולה וקטנה וכמחצית מסכום זה ליישות מזערית. הסעיף הבא מפרט מהן הישויות.

שלושת הישויות של מבקש בקשה לפטנט: גדולה, קטנה, מיקרו

על מנת להקל על מבקשים פרטיים של בקשה לפטנט מבחינה כספית, משרד הפטנטים האמריקאי מאפשר לבעל בקשה לפטנט להגדיר את עצמו כשייך לאחר הישויות הבאות:

  • יישות גדולה (Large entity). חברה בעלת 500 עובדים ויותר.
  • יישות קטנה (small entity). אדם פרטי או חברה שמעסיקים פחות מ- 500 עובדים.
  • יישות מזערית (micro entity). יישות קטנה שאינה "ממציא סדרתי".

בעוד שיישות גדולה משלמת תעריפים מלאים, יישות קטנה משלמת תעריפים מוזלים בגובה כמחצית מתעריפי האגרות הרגילות, ואילו יישות מזערית משלמת אגרות מוזלות בגובה של כרבע מגובה האגרות הרגילות.

רישום בקשה לפטנט בארה"ב

רישום בקשה לפטנט בארה"ב (כלומר ההליך של מסירת החומר למשרד הפטנטים האמריקאי) וכן בקשה זמנית בארה"ב יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות:

בדואר:

Hon. Commissioner of Patents and Trademarks,

Alexandria, VA 22313,

USA

בפקס:

(001)571-273-8300

באופן מקוון: USPTO/EFS


לבקשה לפטנט יש לצרף טפסים מתאימים, את פירוט ההמצאה כולל שרטוטים, וכן אישור על תשלום האגרות.

בעל בקשה שאינו מיוצג על ידי בא כוח במשפטי יכול למסור את כתובתו בישראל ככתובת שבה יקבל את התכתובות ממשרד הפטנטים האמריקאי.

זירוז בקשה לפטנט בארה"ב

ניתן לזרז את בחינתה של בקשה לפטנט בארה"ב שני אופנים:

  • רגיל
  • במסגרת תוכנית ה- PPH
  • מסלול זירוז שנקרא Track one

פרסום הבקשה לפטנט

הפרטים הביבליוגראפיים של בקשה לפטנט מתפרסמים כמעט מיידית. לעומת זאת הפרטים הטכניית של ההמצאה מתפרסמים 18 חודשים מתאריך הבכורה.

הראשון להמציא מול הראשון לרשום

אחת מנקודות השוני של החוק האמריקאי ביחס לשאר העולם היה עד לא מכבר "הראשון להמציא". בעוד שכל העולם מעניק לראשון שהגיש בקשה לפטנט את זכות הבכורה על ההמצאה ("הראשון לרשום"), בארה"ב היה נהוג להעניק את זכות הבכורה לראשון שהמציא את ההמצאה והצליח להוכיח זאת באמצעות, למשל, מחברות מעבדה. חוק זה השתנה לא מכבר, והיום ארה"ב יישרה קו עם העולם בנקודה זו. היום בארה"ב זכות הבכורה שמורה למי שהקדים לרשום את ההמצאה. יחד עם זאת, אחד הספיחים לחוק הישן, "שנת החסד", עדיין בתוקף בתנאים מסויימים.

שנת חסד

שנת החסד היא סעיף בחוק האמריקאי שאיפשר להגיש בקשה לפטנט על המצאה שכבר פורסמה ברבים. שנת החסד הייתה פועל יוצא של שיטת "הראשון להמציא" שהייתה נהוגה עד לא מכבר במשרד הפטנטים האמריקאי. בעקבות שינוי החוק האמריקאי, ניתן אמנם להגיש עדיין בקשה לפטנט לאחר שהתפרסמה ברבים, אולם רק בתנאים מסוימים.

בקשה מזורזת נבחנת שלא לפי התור.

מה מאפיין את הבחינה האמריקאית

הבחינה האמריקאית מאופיינת בפורמאליסטיקה. ניסוחים שהיו עוברים ללא בעיות במקומות אחרים בעולם, עשויים שלא להתקבל על ידי הבוחן האמריקאי. לפעמים נראה שמרוב פורמאליסטיקה לא רואים את ההמצאה. יחד עם זאת, עורך הפטנטים המתוחכם יידע לנצל את הפורמליסטיקה לטובת הלקוח שלו.

דוחות בחינה (Office Action)

כשנתיים מתאריך הבקשה האמריקאית לפטנט מתקבל דו"ח הבחינה הראשון. על דו"ח הבחינה יש לענות בתוך 3 חודשים מתאריכו. על מענה שישלח לאחר מכן יחול קנס פרוגרסיבי המתחיל ב- 60 דולר ומגיע לכ- 600 דולר. אם בעל הבקשה לפטנט לא ענה על דו"ח הבחינה בתוך המועד שהותר (בדרך כלל עד חצי שנה מתאריך הדו"ח), דינה של הבקשה לפטנט להיזנח. באופן תיאורטי ניתן להחזיר את הבקשה לתוקף באם בעל הבקשה פעל בתוך פרק הזמן שהותר לעניין זה, אולם יש לפעול בדחיפות כי אופציה זו מוגבלת בזמן.

דו"ח הבחינה הראשון נקרא non-final  (כלומר "לא סופי") ואילו דו"ח הבחינה השני נקראה final (כלומר "סופי"). אם הבוחן לא שוכנע לאשר פטנט לאחר המענה לדו"ח בחינה "סופי", אפשר להגיש את הבקשה מחדש (אגרה של כ- 400 דולר).

ריבוי המצאות

אחת הנקודות שבעל בקשה לפטנט בארה"ב עשוי להיתקל הינה ריבוי ההמצאות. נקודה זו עוברת ללא בעיות במקומות אחרים בעולם, אולם הבחינה האמריקאית הינה פורמאליסטית מאוד, ובעל הבקשה עשוי למצוא עצמו נאלץ לבחור באחת מתוך מספר המצאות שהבוחן מאבחן, ולהגיש בקשות נפרדות על שאר ההמצאות.

הודעת קיבול

לאחר שהבחינה עברה בהצלחה, בעל הבקשה מקבל הודעת קיבול, ובשמה האמריקאי Notice of Allownce. על בעל הבקשה לשלם אגרה לעניין זה, ואז הפטנט מקבל תוקף.

חידוש פטנט אמריקאי

פטנט אמריקאי תקף למשך 3.5 שנים מתאריך הענקתו. לאחר מכן יש לשלם דמי חידוש הפטנט במועדים שהחוק האמריקאי לעניין זה קובע.

Information Disclosure Statement

לאורך כל תקופת ההתדיינות עם הבוחן על בעל בקשה לפטנט לדווח למשרד הפטנטים האמריקאי על כל פרסום שידוע לו שצוטט נגד הבקשה שלו לפטנט במקומות אחרים בעולם.