פטנט שניתן בישראל תקף למשך שלושה חודשים בלבד. בפרק זמן זה בעל הפטנט צריך לשלם דמי חידוש. באם לא יעשה כן, הוא עשוי לאבד את הפטנט. איבוד פטנט הינו בלתי חוזר, כלומר צריכות להתקיים נסיבות מיוחדות להשבה לתוקף של פטנט שפג בשל אי תשלום דמי חידוש.

אמנם אפשר לשלם את דמי החידוש גם לאחר מכן במשך זמן מוגבל, אבל  להליך הזה יש מגבלות, ורצוי שלא להזדקק לו. הזנחה של בעל הפטנט אינה יכולה להיחשב כסיבה קבילה לאי תשלום אגרת החידוש בזמן. לפיכך, עם קבלת פטנט, יש לשלם מיד דמי חידוש.

בכל מדינה יש מועדי חידוש אחרים. בישראל דמי החידוש הראשונים הם עבור 6 שנים מתאריך הבקשה לפטנט (ליתר דיוק מהתאריך בו בעל הבקשה החל את ההליך לקבלת פטנט). לאחר מכן יש לשלם דמי חידוש כל 4 שנים, עד לפקיעת הפטנט (20 שנים מהתאריך בו החל בעל הבקשה את ההליכים לקבלת פטנט). הארה"ב יש לשלם דמי חידוש כל 3.5 שנים מתאריך הפטנט.