כיצד יש לפרש תביעות

כפי שהזכרנו באחד המאמרים, תביעות של בקשה לפטנט מביעות את הבעלות שבעל הבקשה לפטנט מבקש מהמדינה. לפיכך, התביעות מנוסחות באופן משפטי, ובתור שכאלה כל פסיק ונקודה עשויים להיות בעלי חשיבות. במהלך ההליך לקבלת פטנט מתנהל מעין משא ומתן בין מבקש הבקשה לפטנט לבוחן לגבי הניסוח של התביעות שיתקבלו. לאחר שהתקבל פטנט, התביעות מגדירות את היקף הבעלות שהמדינה העניקה לבעל הפטנט על המצאתו.
מנקודת המבט של המבנה, יש שני סוגי תביעות: תביעות בלתי תלויות, ותביעות התלויות בהן. למשל, נניח שהתביעה הינה על עט המכיל תפס שנצמד אל בגד ומונע מהעט ליפול מהכיס, וגם מכסה שמטרתו למנוע מגע בלתי מכוון בין הראש הכותב של העט לגוף אחר. במקרה הזה מי שהגיש בקשה לפטנט על עט היה צריך להגדיר את התביעות בערך כך:

1. כלי כתיבה המכיל:

 • מוט מאורך, לצורך אחיזה;
 • מיכל דיו המצוי בתוך המוט המאורך;
 • פתח יציאה של דיו מתוך המיכל, כך שבעת המגע של פתח היציאה עם דף, עובר דיו מפתח היציאה אל הדף, הפתח ממוקם באחת הקצוות של המוט המאורך. 

2. כלי כתיבה כמוגדר בתביעה 1, המכיל גם תפס להצמדת המוט המאורך אל כיס, במטרה למנוע נפילה בלתי מכוונת של כלי הכתיבה מהכיס.

3. כלי כתיבה כמוגדר בתביעה 2, שבו התפס כולל גם גוף קפיצי המחובר אל המוט המאורך ונלחץ אל המוט המאורך.

4. כלי כתיבה כמוגדר בתביעה 1, המכיל גם מכסה לחלק המוט המאורך המכיל את פתח היציאה, במטרה למנוע מהדיו שבמיכל להישפך החוצה באופן בלתי מכוון.


יש לשים לב למבנה: תביעה 2 תלויה בתביעה 1 (שימו לב לנוסח של תביעה 2: "כלי כתיבה כמוגדר בתביעה 1", כלומר יש הפניה לתביעה קודמת). תביעה 3 תלויה בתביעה 2. תביעה 4 תלויה בתביעה 1. ואילו תביעה 1 אינה תלויה באף תביעה אחרת. לפיכך, כל התביעות תלויות, למעט תביעה 1 שאינה תלויה באף תביעה אחרת.

תביעה תלויה יש לפרש כאילו הכילה את כל הסעיפים של התביעות בהן היא תלויה. לכן, את תביעה 2 יש לפרש כך:

1. כלי כתיבה המכיל:

 • מוט מאורך, לצורך אחיזה;
 • מיכל דיו המצוי בתוך המוט המאורך;
 • פתח יציאה של דיו מתוך המיכל, כך שבעת המגע של פתח היציאה עם דף, עובר דיו מפתח היציאה אל הדף, הפתח ממוקם באחת הקצוות של המוט המאורך;
 • תפס להצמדת המוט המאורך אל כיס, במטרה למנוע נפילה בלתי מכוונת של כלי הכתיבה מהכיס.

את תביעה 3 יש לפרש כך:


1. כלי כתיבה המכיל:

 • מוט מאורך, לצורך אחיזה;
 • מיכל דיו המצוי בתוך המוט המאורך;
 • פתח יציאה של דיו מתוך המיכל, כך שבעת המגע של פתח היציאה עם דף, עובר דיו מפתח היציאה אל הדף, הפתח ממוקם באחת הקצוות של המוט המאורך;
 • תפס להצמדת המוט המאורך אל כיס, במטרה למנוע נפילה בלתי מכוונת של כלי הכתיבה מהכיס;
  התפס מכיל גוף קפיצי המחובר אל המוט המאורך, ונלחץ אל המוט המאורך.

ואילו את תביעה 4 יש לפרש כך:


1. כלי כתיבה המכיל:

 • מוט מאורך, לצורך אחיזה;
 • מיכל דיו המצוי בתוך המוט המאורך;
 • פתח יציאה של דיו מתוך המיכל, כך שבעת המגע של פתח היציאה עם דף, עובר דיו מפתח היציאה אל הדף, הפתח ממוקם באחת הקצוות של המוט המאורך;
 • מכסה לחלק המוט המאורך המכיל את פתח היציאה, במטרה למנוע מהדיו שבמיכל להישפך החוצה.

הפרת פטנט פירושו ניצול (ייצור, שיווק, ייבוא, וכו') לפחות אחת מהתביעות שלו. וליתר דיוק, המוצר המפר צריך להכיל את כל סעיפי התביעה. למשל, לגבי תביעה 1, הפרה פירושה ייצור (שיווק, ייבוא, וכו') של כלי כתיבה המכיל את כל הסעיפים הבאים:

 • מוט מאורך, לצורך אחיזה;
 • מיכל דיו המצוי בתוך המוט המאורך;
 • פתח יציאה של דיו מתוך המיכל, כך שבעת המגע של פתח היציאה עם דף, עובר דיו מפתח היציאה אל הדף, הפתח ממוקם באחת הקצוות של המוט המאורך. 

כלי כתיבה שיתבסס על, נניח, דיסקית במקום מוט מאורך, לא יפר את התביעה.


ואם היינו מגדירים את המוט המאורך כגליל, הרי שכלי כתיבה המכיל מוט מאורך בעל חתך ריבועי לא היה מפר את הפטנט.


לפיכך, ככל שתביעה מפורטת פחות, כן היקף הבעלות שהיא מגדירה גדול יותר, וככל שהתביעה מכילה יותר פרטים, כך אפשר לעקוף אותה, שכן מספיק שינוי של פרט אחד על מנת לטעון שמדובר במוצר אחר.


למשל, בתביעה הבלתי תלוי 1 לא מוזכרת לא התופסנית ולא המכסה. לכן כל כלי כתיבה שמכיל את שלושת הסעיפים של תביעה 1, בין אם הוא מכיל תופסנית ובין אם לאו, בין אם הוא מכיל מכסה ובין אם לא, מפר את הפטנט. מי שמפר את תביעה 2, או 3 או 4, בוודאי מפר את תביעה 1, שכן תביעות 2, 3 ו-4 תלויות בתביעה 1.


אם כן, ראינו שככל שתביעה פחות מפורטת, כן היקף הבעלות שהיא מעניקה גדולה יותר.


יתירה מזו, יש שני סוגי הפרה: הפרה מילולית, והפרה של עיקר ההמצאה. על ההבדלים עמדנו ברשימה היקף ההגנה של תביעות. כלומר, גם אם תביעה לא הופרה באופן מילולי, עדיין היא עשויה להפר את עיקר ההמצאה.