מאמרים בנושאי פטנטים #תביעות


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

היקף ההגנה של תביעות

הרשימה דנה בפרשנויות הנהוגות לגבי היקפן של תביעות של פטנט, והכלים בהם נעזרים לקביעת ההיקף: דוקטרינת האקוויוולנטים, דוקטרינת ההגבל ההיסטורי והלכת פאסטו

קרא עוד  

כיצד יש לפרש תביעות

תביעות של בקשה לפטנט מביעות את הבעלות שבעל הבקשה לפטנט מבקש מהמדינה. התביעות מנוסחות באופן משפטי. במהלך ההליך לקבלת פטנט מתנהל מעין משא ומתן בין בעל הבקשה לפטנט לבין רשות הפטנטים באותה מדינה על נוסח התביעות.

קרא עוד