חוק הפטנטים הישראלי
 

תחום הפטנטים מוסדר בחוק הן בישראל והן במרבית מדינות העולם. בישראל נושא הפטנטים מוסדר באמצעות "חוק פטנטים התשכ"ז – 1967" והתקנות לעניין זה. החוק והתקנות עוברים שינויים מדי פעם, ולכן ייתכן שהקישוריות המצ"ב לא בהכרח מפנות לגירסה האחרונה.

 

יש מספר אתרים שמפרטים את חוק הפטנטים. בחרנו להציג שניים מהם:

 

חוק הפטנטים באתר רשות הפטנטים

מאחר ומדובר באתר של רשות רשות הפטנטים, הוא אמור להכיל את הנוסח האחרון של החוק. הדף מופיע כקובץ DOC. החסרון בהצגת הדברים טמון בכך שהדף אינו מכיל אינדקס.

 חוק הפטנטים באתר נבו - מאגר משפטי

חוק הפטנטים כפי שמופיע באתר "נבו מאגר משפטי" מכיל אינדקס, ובכך מקל על איתור הנושא שמחפשים. הדף מופיע כקובץ DOC.


חוק הפטנטים באתר אדיסון עורכי פטנטים
לפעמים אתרים אחרים עמוסים. כאלטרנטיבה תוכלו לגלוש בחוק הפטנטים באתר שלנו. אבל שימו לב שהוא לא מתעדכן, אלא לעיתים רחוקות.


חוק הפטנטים באנגלית (מאתר הארגון העולמי לקניין רוחני)

הארגון העולמי לקניין רוחני מפרסם באנגלית את חוק הפטנטים התשכ"ז - 1967.