מאמרים בנושאי פטנטים #פיצויים


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

הזכויות שמעניק פטנט

פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט. על מנת לאכוף זכות זו בישראל, יכול בעל פטנט להוציא צו מניעה נגד המפר. כמו כן בעל פטנט זכאי להגיש תביעה לפיצויים מהמפר.

קרא עוד  

הפרה של פטנט

הפרה של פטנט הינה ניצול בהיקף מסחרי של המצאה המוגנת בפטנט. אילו פיצויים משלמים על הפרה של פטנט.

קרא עוד