מדריך קצרצר לרישום סימני מסחר


מהו סימן מסחר

אפשר להסתכל על "סימן מסחר" כלוגו או כמותג. סימן המסחר יכול להיות מעוצב (לוגו) או בצורת טקסט. החוק (ליתר דיוק פקודת סימני מסחר) מגדיר "סימן" כ- "אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה".

למשל, חברת קוקה קולה רשמה סימן מסחר על הטקסט "קוקה-קולה", אולם גם על סימני מסחר מעוצבים (לוגו):

מטרתו של סימן מסחר לשייך בתודעה של הצרכנים מוצר או שירות עם היצרן שלו, המקור שלו, תכונה שלו, המקום בו יוצר, וכדומה.


התועלת שברישום סימן מסחר

התועלת העיקרית בסימן מסחר רשום היא מניעה מגוף אחר לעשות שימוש בסימן המסחר, בסימן דומה, או להקים חברה בעלת שם דומה. נסו לדמיין מה היה קורה אם לכל אחד היה מותר למכור משקאות תחת הסימן "קוקה-קולה". הרישום של סימן המסחר "קוקה-קולה" הוא שמונע זאת מאחרים.

כמו כן, פרסום שמקדם סימן מסחר רשום יעיל יותר מפרסום שאינו מקדם סימן מסחר רשום.

סיווג סימני מסחר

ניתן לרשום סימני מסחר טקסטואליים זהים עבור טובין או שירותים שונים. סיווג סימני מסחר נועד בין השאר למנוע את רישום מטעה.

בישראל סימני המסחר מסווגים בהתאם לאמנת ניס הבינלאומית:

רישום סימן מסחר בישראל

  • התהליך מתחיל עם הגשת בקשה לסימן מסחר למחלקת סימני המסחר ברשות הפטנטים בירושלים.
  • עם הגשת הבקשה מחלקת סימני המסחר בוחנת את הבקשה בחינה פורמאלית ובמידה ולא נמצאו טעויות 
  • הדורשות תיקון הבקשה מקבלת מספר.
  • לאחר כ- 15 חודשים נעשית בחינה מהותית שבמהלכה בעל הסימן עשוי להתבקש לשנות את פרטי הבקשה לסימן מסחר, וכן הלאה.
  • לאחר שהסימן עבר את הבחינה המהותית, הוא מפורסם ברשומות ולציבור יש 3 חודשים להתנגד.
  • במקרה ולא היתה התנגדות, הסימן מקבל מעמד של סימן מסחר רשום והוא תקף לעשר שנים.
  • לאחר 10 שנים יש לחדשו שוב לעשר שנים נוספות באמצעות תשלום אגרה מתאימה.

זירוז הבחינה

מאחר והתור לבחינת סימני מסחר ארוך, החוק מאפשר לזרז בחינה של סימני מסחר. בבקשה לזירוז הבחינה יש להסביר מדוע לדעתו של בעל הבקשה יש להקדים את בחינת בקשתו לפני האחרים, וכן לשלם אגרה. כוונה לרשום סימן מסחר בינלאומי עשויה להיות נימוק מתאים.

בקשה בינלאומית לסימן מסחר

ניתן לרשום סימן מסחר במספר מדינות באמצעות "מערכת מדריד". היתרון במערכת מדריד הינו בכך שניתן לרשום סימן מסחר במספר מדינות באמצעות טופס אחד ואגרה אחת.

על מנת לרשום סימן מסחר באמצעות מערכת מדריד על המבקש להיות בעל סימן מסחר רשום או לפחות בעל בקשה לסימן מסחר בישראל או באחת המדינות החתומות על "מערכת מדריד".

האגרות מורכבות מאגרה למשרד המקומי דרכו מגישים את הבקשה הבינלאומית (למשל רשות הפטנטים הישראלית), אגרה נוספת עבור WIPO (הארגון העולמי לקנין רוחני) ואגרה נוספת עבור כל מדינה בה רוצים להגן על סימן המסחר.


עוד על הנושא: