מאמרים בנושאי פטנטים #עריכת פטנט


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

הגשת בקשה לפטנט בישראל ותהליך הבחינה - פרק א'

הרשימה עוסקת בדרישה הפורמלית לרישום פטנט בישראל, והמסמכים הנדרשים ותהליך הרישום מול רשות הפטנטים הישראלית. פרק א'

קרא עוד  

מבנה בקשת פטנט

עריכת פטנטים: מבנה בקשת פטנט כפי שהתגבש בעולם במשך מאות שנים, עריכת פטנטים לפי הפרקטיקה הישראלית, מה הדרישות משרטוטים, ועוד.

קרא עוד  

עריכת בקשה לפטנט

עריכת פטנט: בקשה לפטנט כוללת מספר פרקים: שם ההמצאה, תחום ההמצאה, הרקע הטכני של ההמצאה, תקציר ההמצאה, דוגמאות של יישומים מועדפים של ההמצאה, תביעות, תיאור תמציתי של ההמצאה. קרא עוד...

קרא עוד  

פטנטיפ - מספר טיפים בנושאי פטנטים

פטנטיפ - טיפים בנושאי פטנטים

קרא עוד  

תיקון 10 לחוק הפטנטים

תיקון מס' 10 לחוק הפטנטים, מה רע בכך? כיצד אפשר להתגבר על הבעיה? האם השינוי עולה בקנה אחד עם שיטת הפטנטים?

קרא עוד