אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, בישראל ובעולם | פטנטים | רישום פטנטים | חיפוש פטנטים
אדיסון עורכי פטנטים בע" מ
עריכה ורישום פטנטים, סימני מסחר ומדגמים
טל. 074-7042000

 
 
עברית  |  English  |  German  |  
  

אדיסון | פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
 

 צרו קשר
074-7042000

או השאירו מספר טלפון+קידומת
  
 פגישת היכרות חינם 

מאמרים וחומר רקע כתבו אלינו

  רישום פטנטים ועריכת פטנטים

   שירותי המשרד לגבי עריכה ורישום פטנטים 

 
אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים

חומר רקע

אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטיםפטנט הוא מסמך שמנפיקה מדינה המעניק לבעליו בלעדיות (מונופולין) לנצל המצאה בתחום טכנולוגי לראשון שהמציא אותה. פטנט (
Patent) תקף לפרק זמן מוגבל של עד 20 שנים. פטנט אינו המצאה, כפי שנהוג להשתמש בשפת יום-יום, אלא בעלות על המצאה. בניגוד למה שמקובל לחשוב, פטנט נותן בידי בעליו את הזכות החוקית למנוע מאחרים לנצל את ההמצאה. לבעל הפטנט שמורה הזכות הבלעדית להתנות את השימוש בהמצאה נשוא הפטנט בתשלום.

אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטיםהחוק הישראלי מגדיר המצאה "כשירת פטנט" כהמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך, בכל תחום טכנולוגי, שהיא: חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית. התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כדבר מובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שפורסמו לפני תאריך הבקשה. למרות האמור לעיל, החוק מוציא מכלל ההמצאות הראויות להגנת פטנט המצאות שהן תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם, ועוד. גם המצאות בתחום השיטות לעשיית עסקים אינן ראויות להגנת פטנט.

אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטיםעל פי החוק הישראלי פרק הזמן שפטנט יכול להיות בתוקף הוא 20 שנה מתאריך הגשת הבקשה לפטנט. החל מרגע קבלת הפטנט לבעל הפטנט יש את הזכות הבלעדית לעשות שימוש בהמצאתו, למכרה, להציעה למכירה, ולייבאה. שימוש בלתי  מורשה על ידי צד שלישי נותן בידי בעל פטנט זכות לנקוט בהליכים משפטיים נגד המפר, הליכים הכוללים צו מניעה ופיצויים.

עריכת פטנט - מבנה פירוט לבקשת פטנט

אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטים
"עריכת פטנט" או ליתר דיוק עריכת פירוט לבקשה לפטנט, נעשית לפי פורמט שהתגבש במשך מאות שנים. להלן הפרקים בפירוט של בקשת פטנט, כפי מקובל בימים אלה:
 • שם ההמצאה
 • תחום ההמצאה
 • הרקע להמצאה
 • תקציר ההמצאה
 • תיאור קצר של האיורים
 • דוגמאות של יישומים מועדפים של ההמצאה
 • פרק התביעות
 • תיאור תמציתי של ההמצאה
 
 

בקשות לפטנט בישראל - רישום פטנט בישראל

אדיסון עורכי פטנטים | עריכת פטנטים | רישום פטנטיםלהלן הסדר של המסמכים שיש להגיש לרשם בבקשת פטנט ישראלית:
 • המסמך הראשון בבקשת פטנט ישראלית הוא מכתב פניה לרשם שבו מפורטים מספר הדפים של הפירוט של בקשת הפטנט, מספר האיורים, וסכום האגרה ששולמה על ידי מבקש הבקשה, ציון מסמך הבכורה (אם צורף), וכו'.
 • טופס בקשה לפטנט.
 • דף כותרת הבקשה לפטנט שמכיל את שם ההמצאה בעברית ובאנגלית.
 • תיאור תמציתי (Abstract) של ההמצאה נשוא הבקשה לפטנט (לא חובה).
 • הפירוט של בקשת הפטנט, כפי שתואר לעיל.
 • פרק התביעות.
יש לשים לב שהפירוט צריך להסתיים בפרק התביעות ולא ב- Abstract, כמקובל בעולם. כמו כן, מגיש בקשה לפטנט חייב לחתום בסוף פרק התביעות.

 
עוד על הנושא:

 

קבע עמנו פגישה עוד היום, ואנו נשמח לעזור לך לגבש אסטרטגיה להגנה על המוצרים והרעיונות שלך.

אדיסון עורכי פטנטים, טל. 074-7042000

Go Back  Print  Send Page
אדיסון עורכי פטנטים בע"מ
פארק המדע נס-ציונה
, טל. 074-704-2000,
edison.patent@gmail.com
[לראש העמוד]