מאמרים בנושאי פטנטים #זכויות


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

הזכויות שמעניק פטנט

פטנט מעניק לבעליו זכות בלעדית לנצל את ההמצאה נשוא הפטנט. על מנת לאכוף זכות זו בישראל, יכול בעל פטנט להוציא צו מניעה נגד המפר. כמו כן בעל פטנט זכאי להגיש תביעה לפיצויים מהמפר.

קרא עוד