אודות חוק סימני המסחר

חוק סימני המסחר, הידוע גם בשם "פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972", עוסק בכל הקשור למעמדם המשפטי של סימני מסחר, דרכי רישומם, זכויות המוענקות לבעליהם, סנקציות כנגד מפירי החוק, ועוד.

הגדרות של סימני מסחר

כאמור, חוק סימני מסחר מביא הגדרות הנוגעות למהותם של הסימנים. על פי הפקודה, "סימן" יכול להיות מילים, ספרות, אותיות, אותות, דמויות וכן צירופים שונים של אלו בדו או בתלת מימד, ואילו "סימן מסחר" הוא סימן המשמש או אמור לשמש בעתיד לענייני טובין שאנשים סוחרים או משתמשים בהם. במילים אחרות, סימן מסחר הוא סימן שמעורר אסוציאציה אצל המשתמש עם מוצר או שירות. האסוציאציה לא נוצרת ביום אחד. לפעמים היא נוצרת בעקבות מסעי פרסום, ולפעמים בעקבות חשיפה של הציבור למוצר או שירות במשך שנים. בנוסף, "סימן מסחר רשום" הוא סימן שרשום בפנקס סימני המסחר. החוק גם מגדיר "סימן מסחר מוכר היטב" כסימן שמכירים אותו היטב בארץ. לפי החוק, על מנת לקבוע אם מדובר בסימן מוכר היטב לוקחים בחשבון את היכרותו של הקהל הרלוונטי עם המוצר, ואת השפעתם של מאמצי השיווק שהסימן הינו חלק מהם.

חוק סימני מסחר

אילו זכויות מקבל בעל סימן מסחר

חוק סימני המסחר מפרט את הזכויות השונות של בעלי סימנים אלו. כך לדוגמא, במידה שהסימן בעל רישום תקף יש לבעליו הזכות הייחודית לשימוש ייחודי בו על הטובין הרלוונטיים. ואולם, במידה ונוצר מצב של סימני מסחר זהים או דומים מאוד בבעלות מספר בני אדם, ועל אותם הטובין, הרי שהזכויות שלהם לא יהיו ייחודיות זה כלפי זה, אלא רק זכויות כלפי שאר הציבור. כמו כן, סימן מסחר מוכר היטב (אף אם אינו סימן רשום) מזכה גם הוא את הבעלים בשימוש ייחודי לגבי אותם הטובין שבגינם הוא מוכר בארץ, או טובין מאותה קטגוריה. מאידך, אם הסימן המוכר היטב גם רשום, ניתן לקבל זכות לשימוש ייחודי אף בטובין שאינם מאותה קטגוריה, תחת תנאים מסוימים.


הגנות וענישה

חוק סימני מסחר מפרט שורה של הגנות העומדות לימין בעלי סימנים מסחר. לדוגמא, בעל סימן מוכר היטב או סימן מסחר רשום, יכול להגיש תובענה בגין הפרת זכויותיו. במידה ובית המשפט יתרשם מצדקתו, הרי שביכולתו לספק סעדים כגון פיצוי כספי בגין נזקין וכן צו מניעה לשימוש בסימן. אולם אם מדובר בסימן מוכר היטב שאינו רשום ניתן לתבוע צו מניעה בלבד ולא פיצוי כספי. בנוסף, בית המשפט עשוי להורות על העברת בעלות על נכסים ליד התובע, במידה והאחרון מסכים לשלם תמורתם, וניתן אף להורות על השמדה של הנכסים שבהפקתם בוצעה ההפרה. יש לציין כי מלבד התובענה האזרחית, העוברים על הפקודה מבצעים מעשה פלילי העלול להוביל לענישה חמורה, עד שלוש שנות מאסר או קנס בסכום בלתי מבוטל. זה מצביע על החשיבות שמייחס החוק לסימן מסחר.


למידע נוסף ועזרה ברישום סימן מסחר

מעוניינים בסיוע מקצועי ברישום סימני מסחר? אם כן, פנו אל משרד עורכי פטנטים אדיסון עורכי פטנטים בטלפון 074-7042000.