מאמרים בנושאי פטנטים #Brief Description of the Drawings


אדיסון עורכי פטנטים | מאמרים

עריכת בקשה לפטנט

עריכת פטנט: בקשה לפטנט כוללת מספר פרקים: שם ההמצאה, תחום ההמצאה, הרקע הטכני של ההמצאה, תקציר ההמצאה, דוגמאות של יישומים מועדפים של ההמצאה, תביעות, תיאור תמציתי של ההמצאה. קרא עוד...

קרא עוד