רישום עיצובים תעשייתיים

חומר רקע

עיצוב תעשייתי הנו צורה של קניין רוחני הבאה להגן על החידוש והמקוריות בעיצוב של מוצרים באמצעות תהליך תעשייתי. 

לאחרונה יצא חוק העיצובים, שהחליף את החוק הישן. לפי החוק החדש, עיצוב תעשייתי יכול להיות בתוקף עד 25 שנים מיום הגשת הבקשה עליו לרשם המדגמים, ובתנאי ששולמו האגרות המתאימות. כמו כן, בניגוד לחוק הישן, לפי החוק החדש, לבעל בקשה לעיצוב תעשייתי מוענקת שנת חסד במהלכה הוא יכול לפרסם את העיצוב תעשייתי ברבים, וזאת בטרם הוגשה הבקשה לעיצוב תעשייתי רשום ברשות הפטנטים.

השירותים שלנו בתחום זה כוללים:

◾הכנת בקשה לעיצוב תעשייתי
◾הכנת האיורים של הבקשה לעיצוב תעשייתי לפי דרישות החוק
◾חיפוש מקדים של עיצובים תעשייתיים דומים במאגר העיצובים התעשייתיים של רשות הפטנטים
◾הגשת הבקשה לעיצוב תעשייתי בישראל
◾יעוץ בנושאי הפרה
◾כנ"ל לגבי עיצובים תעשייתיים מחוץ לישראל (באמצעות עמית)

אנו נלווה אותכם החל משלב הבדיקה, דרך הגשת הבקשה לעיצוב תעשייתי בארץ ובעולם, התדיינות עם הבוחן, ועד קבלת העיצוב התעשייתי הרשום.