רישום מדגמים

חומר רקע

מדגם רשום (עיצוב תעשייתי) הנו צורה של קניין רוחני הבאה להגן על החידוש והמקוריות בעיצוב של מוצרים באמצעות תהליך תעשייתי. או כלשון החוק: "מדגם הוא קווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ ע"י תהליך או אמצעי תעשייתי". לדוגמה: עיצוב של תכשיט, של בגד, ריהוט, וכו'. 

לאחרונה יצא חוק העיצובים, שהחליף את החוק הישן. לפי החוק החדש, עיצוב תעשייתי יכול להיות בתוקף עד 25 שנים מיום הגשת הבקשה עליו לרשם המדגמים, ובתנאי ששולמו האגרות המתאימות. כמו כן, בניגוד לחוק הישן, לפי החוק החדש, לבעל בקשה לעיצוב תעשייתי מוענקת שנת חסד במהלכה הוא יכול לפרסם את העיצוב תעשייתי ברבים, וזאת בטרם הוגשה הבקשה לעיצוב תעשייתי רשום ברשות הפטנטים.

השירותים שלנו בתחום זה כוללים:

◾הכנת בקשה למדגם (עיצוב תעשייתי)
◾הכנת האיורים של הבקשה למדגם (עיצוב תעשייתי) לפי דרישות החוק
◾חיפוש מקדים של מדגמים דומים (עיצובים תעשייתיים) במאגר המדגמים של רשות הפטנטים
◾הגשת הבקשה למדגם (עיצוב תעשייתי) בישראל
◾יעוץ בנושאי הפרה
◾כנ"ל לגבי מדגמים (עיצובים תעשייתיים) מחוץ לישראל (באמצעות עמית)

אנו נלווה אותך החל משלב הבדיקה, דרך הגשת הבקשה למדגם בארץ ובעולם, התדיינות עם הבוחן, ועד קבלת המדגם (עיצוב תעשייתי) הרשום.